Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.9.2011

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä 14,59 euroa


Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 14,59 euroa tunnilta. Kymmenen prosenttia työtunneista tehtiin alle 10,57 (1.desiili), puolet alle 14,38 ja kymmenen prosenttia yli 18,54 euron palkalla (9.desiili). Oheisesta kuviosta ja liitetaulukoista voi havaita, että nämä palkkajakaumat vaihtelevat huomattavasti eri ryhmissä. Tuntipalkkaisten kokonaisansio oli keskimäärin 15,31 euroa tunnilta. Ansiotasoindeksin kiintein toimialapainoin lasketun säännöllisen tuntipalkan vuosimuutos oli 1,5% . Tilasto kuvaa tietoja noin 330 000 palkansaajasta, joista miehiä oli 78 prosenttia.

Yksityisen sektorin lukumäärät ja tuntipalkkajakaumat eräissä suurissa ja tyypillisissä ammattiluokissa 2010

Yksityisen sektorin lukumäärät ja tuntipalkkajakaumat eräissä suurissa ja tyypillisissä ammattiluokissa 2010

Tässä tilastossa on otettu käyttöön ammattiluokitus 2010. Lisätietoja luokituksesta on saatavilla Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010–sivuilla:
http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001–2010/index.html .

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksettujen palkkojen lisäksi työaikaan liittyvät lisät (esim. vuorotyö- ja olosuhdelisät) ja muut erilliset lisät sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kokonaisansio sisältää edellisten lisäksi suoritepalkat, luontoisedut, sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat. Tiedot on kerätty yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa.

Metsätyöntekijöiden palkkatilastossa metsänhoitotöissä tuntipalkka oli 12,71 euroa 4.neljänneksellä 2010. Tarkempaa tietoa metsätyöntekijöistä löytyy Katsauksista.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Jutila (09) 1734 3494, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (266,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2010/ystp_2010_2011-09-27_tie_001_fi.html