Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.8.2012

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 14,90 euroa


Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 14,90 euroa tunnilta. Kymmenen prosenttia työtunneista tehtiin alle 10,60 (1.desiili), puolet alle 14,60 (mediaani) ja kymmenen prosenttia yli 19,20 euron palkalla (9.desiili). Tuntipalkkaisten kokonaisansio oli keskimäärin 15,60 euroa tunnilta ja säännöllisen ansion indeksin vuosimuutos 2,7 prosenttia.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja palkkajakaumat eräissä suurissa ja tyypillisissä ammattiluokissa 2011

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja palkkajakaumat eräissä suurissa ja tyypillisissä ammattiluokissa 2011

Oheisesta kuviosta ja liitetaulukoista voi havaita, että palkkajakaumat vaihtelevat huomattavasti eri ammattiluokissa. Täydelliset palkkatiedot ammattiluokituksen 1-5 numerotasoittain löytyvät tietokantataulukosta Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen mukaan vuonna 2011 . Tilasto kuvaa noin 335 000 palkansaajan tietoja, joista miehiä oli 78 prosenttia.

Naisten säännöllisen työajan keskipalkka oli noin 80 prosenttia miesten palkasta. Tuntipalkkaisten ammattiluokat ovat sukupuolittain varsin segregoituneita: kaksi kolmesta työskentelee ammateissa, joissa toisen sukupuolen osuus työntekijöistä on alle 20 prosenttia. Naisten ammattirakenteen vakiointi miesten ammattirakenteen 3 -numerotasolle nostaa osuuden noin 90 prosenttiin.

Koulutukseltaan yli 90 prosenttia tuntipalkkaisista palkansaajista sijoittuu kaikissa ikäryhmissä perus- ja keskiasteelle. Lähes puolella tuntipalkkaisista oli tekniikan alan koulutus. Tekniikan alalta valmistuneilla tuntipalkkaisilla oli myös suurin keskituntiansio.

Tuntipalkka nousee ikäryhmän myötä hidastuen 50 -vuotiaisiin asti. Koulutusaste näyttää nostavan palkkaa vain perusasteelta keskiasteelle siirryttäessä. Tarkemmat tiedot koulutuksen ja sukupuolen mukaan löytyvät tietokantataulukosta Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2011 .

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan tuntiansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksettujen palkkojen lisäksi työaikaan liittyvät lisät (esim. vuorotyö- ja olosuhdelisät) ja muut erilliset lisät sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kokonaispalkka sisältää edellisten lisäksi provisiot, luontoisedut, sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat. Tiedot on kerätty yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa.

Tilastokeskus ei tuota enää maksullista Yksityisen sektorin palkat -julkaisua. Vastaavia tietoja julkaistaan tilaston kotisivulla tietokantataulukoissa.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaiset palkansaajat koulutusalan ja sukupuolen mukaan 4. neljänneksellä 2011

Koulutusala Lukumäärät Säännöllisen työajan ansio, euroa/h
Yhteensä Miehet Naiset Naisten osuus, % Yhteensä Miehet Naiset Naiset/Miehet, %
Yhteensä 335 300 260 600 74 700 22 14,91 15,51 12,39 80
0 Yleissivistävä koulutus 21 900 14 100 7 800 36 13,57 14,22 11,91 84
1 Kasvatustieteellinen ja opettajakoulutus 500 200 300 60 13,58 13,75 13,42 98
2 Humanistinen ja taidealan koulutus 5 200 2 500 2 700 52 13,28 13,95 12,54 90
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 14 500 7 600 6 900 48 13,90 14,68 12,94 88
4 Luonnontieteellinen koulutus 1 800 1 300 500 28 13,86 13,91 13,68 98
5 Tekniikan koulutus 159 600 147 400 12 200 8 15,90 16,10 13,32 83
6 Maa- ja metsätalousalan koulutus 8 800 6 800 2 000 23 14,58 15,19 12,13 80
7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus 4 400 1 300 3 100 70 14,23 15,93 13,44 84
8 Palvelualojen koulutus 27 700 13 900 13 800 50 13,54 14,67 12,24 83
9 Koulutusala tuntematon 90 900 65 500 25 400 28 14,01 14,75 11,77 80

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Jutila 09 1734 3494, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (304,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.8.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2011/ystp_2011_2012-08-10_tie_001_fi.html