Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.8.2014

Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumiin on tullut lievää kaksihuippuisuutta vuodesta 2005 vuoteen 2013


Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkatilaston mukaan palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 15,60 euroa tunnilta. Kymmenen prosenttia työtunneista tehtiin alle 11,10 (1. desiili), puolet alle 15,30 (mediaani) ja kymmenen prosenttia yli 20,00 euron palkalla (9. desiili). Kokonaistuntipalkka oli keskimäärin 16,40 euroa tunnilta. Tilastokeskuksen säännöllisen ansion indeksin mukaan yksityisen sektorin tuntipalkat nousivat 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Yksityisen sektorin säännöllisen tuntipalkan jakautuminen vuonna 2005 ja 2013

Yksityisen sektorin säännöllisen tuntipalkan jakautuminen vuonna 2005 ja 2013

Tilasto kuvaa noin 345 000 palkansaajan tietoja, joista yli 70 prosenttia oli teollisuuden ja rakennusalan työntekijöitä. Asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden osuus tilaston palkansaajista on vain kolme prosenttia. Vuodesta 2005 tuntipalkkaisten lukumäärä on vähentynyt noin kuusi prosenttia. Palkkajakaumaan on tullut lievää kaksihuippuisuutta, mikä johtuu mm. ammattirakenteen muutoksista sekä palkkausjärjestelmien eriytymisestä eri aloilla, kun jopa yleissopimuksiin on tullut enemmän joustoa. Prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden osuus tuntipalkkaisista palkansaajista on pudonnut noin kymmenisen prosenttiyksikköä 30 prosenttiin ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyötekijöiden sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuudet ovat lisääntyneet vastaavasti (liitekuvio 3). Palkkajakaumien kehitys on ollut samansuuntaista myös muilla sopimusaloilla ja sektoreilla. Aiheesta lisää mm. artikkelissa ” Suomen palkkaerot pysyneet pieninä ”, Hyvinvointi- katsaus 2/2014.

Täydelliset palkkatiedot ammattiluokituksen 1-5 -numerotasoittain löytyvät tietokantataulukosta ”Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen mukaan vuonna 2013”. Tuntipalkkaisten ammattiluokat ovat sukupuolittain varsin segregoituneita: lähes kahdeksankymmentä prosenttia työskentelee ammateissa, joissa toisen sukupuolen osuus työntekijöistä on alle 20 prosenttia.

Naisten ammattirakenteen vakiointi miesten ammattirakenteen 4-numerotasolle nostaa naisten keskituntipalkan noin 90 prosenttiin miesten palkasta, kun keskimäärin naisten säännöllisen työajan keskituntipalkka oli noin 80 prosenttia miesten palkasta. Naisten osuus palkansaajista oli 21 prosenttia.

Koulutukseltaan yli 90 prosenttia tuntipalkkaisista palkansaajista sijoittuu perus- tai keskiasteelle. Lähes puolella oli tekniikan alan koulutus, mutta peruskoulun jälkeinen tutkinto puuttuu noin neljännekseltä palkansaajista. Tekniikan alan koulutuksen saaneilla oli myös suurin keskituntipalkka (liitekuvio 2). Tarkemmat tiedot koulutuksen ja sukupuolen mukaan löytyvät tietokantataulukosta ”Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2013”.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan tuntiansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksettujen palkkojen lisäksi työaikaan liittyvät lisät (esim. vuorotyö- ja olosuhdelisät) ja muut erilliset lisät sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kokonaispalkka sisältää edellisten lisäksi provisiot, luontoisedut sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat. Tiedot on kerätty yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Jutila 029 551 3494, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (279,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2013/ystp_2013_2014-08-21_tie_001_fi.html