Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.8.2016

Tuntipalkkaisten naisten ja miesten palkkaero kasvaa iän myötä

Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkaisten tilaston mukaan palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 15,80 euroa tunnilta. Naisten keskiansio oli 13,20 ja miesten keskiansio 16,40 euroa tunnilta. Palkkaero on suurempi vanhemmilla palkansaajilla. Ero kasvaa tasaisesti kaksikymppisten kahdesta eurosta kuusikymppisten neljään euroon. Tilastokeskuksen säännöllisen ansion indeksin mukaan yksityisen sektorin tuntipalkat nousivat 0,9 prosenttia vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Yksityisen sektorin palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansiot ikäryhmittäin ja sukupuolittain 2015

Yksityisen sektorin palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansiot ikäryhmittäin ja sukupuolittain 2015

Miesten ja naisten palkkaerosta suurin osa johtuu rakenteellisista syistä. Vertailtaessa vuoden 2015 keskiansioita ammattiluokkien sisällä keskiansioiden 3,20 euron palkkaero pienenee keskimäärin 1,10 euroon. Ammattirakenteen lisäksi miesten ja naisten palkkaeroon vaikuttavat mm. koulutus, työkokemus ja toimiala.

Kymmenen prosenttia työtunneista (1. desiili) tehtiin alle 11,20 euron tuntipalkalla, puolet (mediaani) alle 15,50 ja kymmenen prosenttia (9. desiili) yli 20,30 euron tuntipalkalla. Kokonaistuntipalkka oli keskimäärin 16,60 euroa. Tuntipalkat vaihtelevat paljon ammattiluokkien välillä, mutta myös ammattiluokkien sisäinen vaihtelu on suurta. Ylimmän 9. desiilin ja alimman 1. desiilin välinen suhde vaihtelee yleisesti noin 1,5:stä yli 2:een. Parhaiten palkatut 10 prosenttia tienaavat siten jopa 2 kertaa enemmän kuin huonoiten palkatut 10 prosenttia. Kaikkien yksityisen sektorin tuntipalkkaisten 9.desiilin säännöllisen työajan ansio oli noin 1,8-kertainen 1. desiilin ansioon nähden. Tuntipalkkojen hajonta pieneni hieman edellisestä vuodesta.

Ammattiluokkien mediaanipalkat vaihtelevat kymmenestä eurosta runsaaseen kahteenkymmeneen euroon

Tyypillisissä tuntipalkkaisissa ammattiluokissa korkein mediaaniansio oli ahtaajilla, 21,10 euroa ja matalin puutarhatyöntekijöillä, 9,90 euroa. Yleisimmissä teollisuustyöntekijöiden ammattiluokissa mediaaniansiot vaihtelivat tekstiilialan työntekijöiden noin 12 eurosta massa- paperi- ja kartonkiteollisuuden 19 euroon. Rakennusalan ammattiluokissa mediaaniansiot vaihtelivat 14 eurosta 20 euroon.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien palkkajakaumat eräissä suurissa ja tyypillisissä ammattiluokissa 2015

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien palkkajakaumat eräissä suurissa ja tyypillisissä ammattiluokissa 2015

Tuntiansioissa on suuria vaihteluita ammattiluokkien sisällä. Monessa ammattiluokassa 9. desiilin ansio on yli kaksinkertainen 1. desiilin ansioon verrattuna. Suuri ansioiden vaihtelu ammattiluokan sisällä kuitenkin johtuu osittain siitä, että Tilastokeskuksen käyttämä ammattiluokitus 2010 sisältää toisistaan poikkeavia työtehtäviä samojen ammattiluokkien sisälläkin. Tuntipalkka-aloilla yleisesti 9. desiilin ansiot ovat noin puolitoistakertaiset 1. desiilin ansioihin verrattuna. Keskimääräistä pienempi ansioiden vaihtelu on mm. sanomalehtien jakajilla, paperiteollisuuden työntekijöillä ja toimistosiivoojilla.

Tekniikan koulutuksen suorittaneilla korkein keskiansio

Yli kahdella kolmasosalla tuntipalkkaisista palkansaajista on vähintään keskiasteen koulutus. Näistä lähes 70 prosentilla oli tekniikan alan koulutus. Tekniikan alan koulutuksen omaavilla oli myös suurin mediaanipalkka. Alhaisin keskituntipalkka oli palvelualojen koulutuksen saaneilla palkansaajilla. Tarkemmat tiedot koulutuksen ja sukupuolen mukaan löytyvät tietokantataulukosta ”Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2015”.

Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumat koulutusalan mukaan 2015

Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumat koulutusalan mukaan 2015

Tilasto kuvaa noin 319 000 palkansaajan tietoja, joista yli 70 prosenttia oli teollisuuden ja rakennusalan työntekijöitä. Tilaston palkansaajista miehiä on 250 000 ja naisia 68 000. Palkkatiedoista suurin osa on saatu työnantajajärjestöistä. Palkka-aineistoja täydennetään Tilastokeskuksen omalla otoksella, joka on kohdistettu vähiten järjestäytyneisiin toimialoihin.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan tuntiansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksettujen palkkojen lisäksi työaikaan liittyvät lisät (esim. vuorotyö- ja olosuhdelisät) ja muut erilliset lisät sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kokonaispalkka sisältää edellisten lisäksi provisiot, luontoisedut sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat.


Lähde: Yksityisen sektorin tuntipalkat 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 029 551 3235, Anne Suhtala 029 551 3489, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2015/ystp_2015_2016-08-16_tie_001_fi.html