Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin tuntipalkkaiset ammattiluokituksen 2010 kaksinumerotason mukaan 2017

Ammattiryhmä Lukumäärä Säännöllisen työajan keskiansio, euroa/tunti
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 325 922 259 002 66 920 15,99 16,48 13,64
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 1 151 841 310 21,67 21,91 21,08
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 297 160 136 24,01 23,81 24,23
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 570 471 100 17,75 17,97 16,74
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 1 331 438 893 23,84 22,72 24,41
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 2 464 2 329 135 18,22 18,27 17,21
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 853 246 606 17,59 18,45 17,27
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 832 326 506 14,49 13,19 15,34
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 3 554 964 2 591 18,41 18,93 18,06
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 685 630 55 16,48 16,39 17,62
41 Toimistotyöntekijät 1 151 244 908 12,91 12,82 12,94
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 1 843 451 1 392 11,66 11,76 11,63
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 703 206 497 13,83 15,02 13,34
51 Palvelutyöntekijät 2 298 1 083 1 215 13,80 14,92 12,57
52 Myyjät, kauppiaat ym. 2 979 1 281 1 698 12,81 13,35 12,30
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 924 87 836 12,55 11,51 12,64
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 035 4 590 1 445 12,86 12,96 12,51
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 3 099 1 316 1 783 10,87 11,42 10,43
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 54 398 51 958 2 439 17,04 17,12 15,38
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 43 820 41 833 1 987 16,57 16,64 15,10
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 3 313 2 341 972 15,95 16,45 14,71
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 12 364 11 673 691 17,45 17,61 14,68
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 9 694 7 509 2 184 16,21 16,56 14,97
81 Prosessityöntekijät 57 460 45 144 12 316 16,82 17,34 14,79
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 12 132 8 614 3 518 15,16 15,55 14,17
83 Kuljetustyöntekijät 47 070 44 961 2 109 16,04 16,06 15,38
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 22 950 6 182 16 768 11,22 11,57 11,09
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 738 341 398 9,67 9,92 9,49
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 16 206 13 430 2 775 15,75 16,06 14,12
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 3 215 2 253 962 12,74 12,99 11,96

Lähde: Yksityisen sektorin tuntipalkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 029 551 3235, Anne Suhtala 029 551 3489, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2017, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin tuntipalkkaiset ammattiluokituksen 2010 kaksinumerotason mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2017/ystp_2017_2018-08-16_tau_001_fi.html