Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.8.2021

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten keskituntiansio 16,8 euroa vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 16,8 euroa tunnilta. Miesten keskiansio oli 17,4 euroa ja naisten 14,1 euroa tunnilta. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansio, joka sisältää mm. ylityölisät, oli vuonna 2020 keskimäärin 17,7 euroa tunnilta, miehillä 18,4 euroa ja naisilla 14,6 euroa.

Säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot yleisimmissä ammattiluokissa vuonna 2020

Säännöllisen työajan ansiot ja kokonaisansiot yleisimmissä ammattiluokissa vuonna 2020

Lisät nostivat kokonaistuntiansioita keskimäärin 90 sentillä

Tuntipalkkaisten palkansaajien kokonaistuntiansiot olivat vuonna 2020 keskimäärin 90 senttiä suuremmat kuin säännöllisen työajan ansiot. Kokonaisansioita kasvattavat lisät koostuvat pääosin ylityö- ja sunnuntailisistä. Näitä lisiä maksetaan erityisesti pääomavaltaisessa prosessiteollisuudessa, jossa kolmivuorotyö on yleistä. Yleisimmistä ammattiluokista eniten kokonaisansion lisiä maksettiin vuonna 2020 luokassa paperimassan sekä kartongin valmistuksen työntekijät ja luokassa kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym. Näissä ammattiluokissa kokonaisansioiden lisät nostivat tuntiansioita runsaat kolme euroa ja niissä oli yleisimmistä ammattiluokista myös suurimmat kokonaisansiot. Kemianteollisuuden prosessityöntekijöiden säännöllisen työajan ansio ei ollut vuonna 2020 niin suuri kuin ammattiluokassa kirvesmiehet ja rakennuspuusepät, mutta lisät nostivat kokonaisansion suuremmaksi.

Keskimääräiset kokonaisansioiden lisät yleisimmissä ammattiluokissa vuosina 2019 ja 2020

Keskimääräiset kokonaisansioiden lisät yleisimmissä ammattiluokissa vuosina 2019 ja 2020

Yleisimmissä kuljetusalan ammateissa kokonaisansion lisät nostivat ansiotasoa 0,94 – 1,25 euroa tunnissa. Rakennusalan ja toimistosiivoojien ammattiluokissa kokonaisansioiden lisät jäivät keskimäärin muutamaan kymmeneen senttiin kuukaudessa.

Suurimmissa ammattiluokissa erot kokonaisansioiden lisien määrissä kasvoivat poikkeuksellisena vuonna 2020. Luokassa paperimassan sekä kartongin valmistuksen työntekijät ja luokassa kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym. kokonaisansioiden lisiä maksettiin hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta rakennusalan, moottoriajoneuvojen asentajien ja korjaajien sekä toimistosiivoojien ammattiluokissa lisät pienenivät edellisestä vuodesta.

Kokonaisansioiden lisiä maksettiin edellisvuotta vähemmän vuonna 2020

Säännöllisen työajan ansiot olivat vuonna 2020 keskimäärin 1,8 prosenttia korkeammat kuin edellisenä vuonna, mutta kokonaisansioiden nousu jäi 1,4 prosenttiin, koska kokonaisansioiden lisät keskimäärin pienenivät edellisestä vuodesta. Edellisen kerran konaisansioiden lisät supistuivat vuonna 2014. Vuonna 2017 säännöllisen työajan ansioiden nousu jäi hyvin pieneksi osittain siksi, että sopimuskorotuksia ei monilla aloilla maksettu lainkaan. Kokonaisansiot nousivat kuitenkin 0,7 prosenttia vuonna 2017 ylityö- ja sunnuntailisien kasvun ansiosta.

Säännöllisen työajan ansioiden ja kokonaisansioiden lisien vaikutus kokonaisansioiden keskiarvoon vuosina 2014–2020

Säännöllisen työajan ansioiden ja kokonaisansioiden lisien vaikutus kokonaisansioiden keskiarvoon vuosina 2014–2020

Tilasto kuvaa noin 322 000 palkansaajan tietoja, joista noin 59 prosenttia oli teollisuuden ja rakennusalan työntekijöitä. Tilaston palkansaajista miehiä on 78 prosenttia ja naisia 22 prosenttia. Palkkatiedoista suurin osa on saatu työnantajajärjestöistä. Palkka-aineistoja täydennetään Tilastokeskuksen omalla otoksella, joka on kohdistettu vähiten järjestäytyneisiin toimialoihin.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan tuntiansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksettujen palkkojen lisäksi työaikaan liittyvät lisät (esim. vuorotyö- ja olosuhdelisät) ja muut erilliset lisät sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kokonaispalkka sisältää edellisten lisäksi provisiot, luontoisedut sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat.


Lähde: Yksityisen sektorin tuntipalkat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 029 551 3235, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 17.8.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2020/ystp_2020_2021-08-17_tie_001_fi.html