Julkaisujen taulukkopalvelut

Julkaisujen taulukkopalvelut sisältävät Tilastokeskuksen laajojen julkaisujen, kuten Suomen tilastollisen vuosikirjan, taulukot Excel-muotoisina. Taulukkopalveluiden sivut ja taulukot eivät ole täysin saavutettavia. 

Tilastollinen vuosikirja

Ajankäyttötilasto

Joukkoviestintätilasto

Kulttuuritilasto

Energiatilasto

Ympäristötilasto

Kymmenvuotiskatsaus

Yritystoiminnan tulos ja taseet

 

Päivitetty 6.2.2024