Ota haltuun tilastotietoa kuvaavat peruskäsitteet - käytännönläheinen kertauskurssi

Aika:     SIIRTYY SYKSYYN  11.2.2020 Tilastokeskus Työpajankatu 13, Helsinki

Paikka: Tilastokeskus, Työpajankatu 13, Helsinki

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislomakkeelle

Mitä tilastollisella ajattelulla tarkoitetaan? Mitkä tilastolliset tunnusluvut ovat mielekkäitä ja miten niitä pitäisi tulkita?

Tilastollisten peruskäsitteiden kertauskurssilla pääset muistelemaan ehkä jo kertaalleen oppimiasi tilastokäsitteitä. Tilastojen laadintaa ja käyttöä käsitellään useasta näkökulmasta, ja kurssille voit tulla ilman laajaa tilastoasioiden etukäteistuntemusta.

Kurssilla käydään kertausluonteisesti läpi keskeisimmät tilastollisen analyysin menetelmät. Kurssilla opit, millaista menetelmää kannattaa käyttää toisistaan poikkeavien tilastollisten aineistojen analysoinnissa ja millaisin tunnusluvuin saat aineistostasi irti kiinnostavia tuloksia. Tilastotaulukko kuulostaa yksinkertaiselta ja helpolta käsitteeltä, mutta hyvän taulukon laatijalta edellytetään kuitenkin monen yksityiskohdan muistamista ja ymmärtämistä.

Kenelle?

Kurssi soveltuu erilaisten tilastollisten selvitysten, tutkimusten ja mielipidetiedustelujen suunnittelijoille ja käyttäjille sekä muille tilastollisen analysoinnin parissa toimiville.

Kurssi tavoitteena on antaa ymmärrys tilastotieteen keskeisistä käsitteistä ja niiden käyttöä koskevista reunaehdoista. Kurssin käytyäsi saat selkeän käsityksen siitä, millaisia tilastollisia analyysimenetelmiä erilaisiin aineistoihin voi soveltaa. Kurssista hyötyvät kaikki, jotka käyttävät ja tarvitsevat työssään tilastoja, tekevät tilastotaulukoita ja joutuvat arvioimaan tilastollisten aineistojen käyttökelpoisuutta eri tilanteissa. Kurssi sopii erinomaisesti myös niille, jotka analysoivat tilastoaineiston tuloksia ja tunnistavat keskeisiä mittareita ja indikaattoreita omaan tai päätöksentekijöiden käyttöön.

Kurssilla on mahdollisuus käsitellä myös osallistujien ilmoittautumisen yhteydessä esittämiä kysymyksiä kurssiaiheista. 

Kurssin ohjelma

  • Tilastolliset peruskäsitteet
  • Tilastolliset tunnusluvut
  • Tilastollisen tutkimuksen menetelmät
  • Tilastoajattelun perusteet
  • Tilastotaulukon toimiva rakenne ja laadintaperiaatteet

Yksityiskohtaiseen ohjelmaan voit tutustua täällä

Hinta ja peruutusehdot

  • Hinta 350 € (+ alv 24 %) sisältää kurssimateriaalin, lounaan ja kahvit.
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä kurssi
  • Peruutusehdot

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen ja Helsingin yliopiston menetelmäosaamisen asiantuntijat. Kouluttajilla on laajaa tutkimus- ja analyysikokemusta.

Kurssin vetäjänä toimii tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén Tilastokeskuksesta.