Kuolintodistusarkisto

Suomalaisten kuolintodistuksia on arkistoitu vuodesta 1936 lähtien. Vuosien 1936–1965 kuolintodistukset sijaitsevat Kansallisarkistossa. Näiden osalta tietopyynnöt osoitetaan Kansallisarkistolle. Tätä uudemmat kuolintodistukset on arkistoitu Tilastokeskukseen.

Kuolintodistuksen tiedot ovat salassa pidettäviä. Laissa kuolemansyyn selvittämisessä (459/1973, § 15) on määritelty tarkoitukset, joihin kuolintodistuskopioita ja/tai kuolintodistuksen tietoja voi kuitenkin saada.

Tarvitsetko tiedon henkilön kuolinajasta? Lue ohjeet tiedon saamiseksi Digi- ja väestötietovirastolta.

1) Kuolintodistuksesta voidaan antaa kopio vainajan lähiomaiselle, eläkelaitokselle sekä viranomaiskäyttöön

Lain mukaan salassa pidettäviä kuolintietoja saa antaa vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen.

Kuolintodistustietoja annetaan myös vakuutus- tai eläkelaitokselle etuuden saamista koskevan hakemuksen käsittelyä varten sekä tuomioistuimelle, viranomaiselle tai muulle yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus. Tällöin pyynnön on tultava ko. viranomaiselta.

Lähiomaiset eivät yleensä tarvitse kuolintodistusta viranomaisten kanssa asioitaessa. Tieto kuolemasta lähetetään virkateitse Digi- ja väestötietovirastoon kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy eteenpäin. Lisäksi vainajan asioita voi hoitaa rekisteriviranomaiselta (Digi- ja väestötietovirasto, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.

Milloin ja mistä kuolintodistuksen saa?

Varsinainen kuolintodistus kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien tutkimusten valmistuttua. Sen valmistumiseen voi kulua useita kuukausia.

Lähiomainen saa kuolintodistuksen hautausluvan ja kuolintodistuksen laatineelta lääkäriltä. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen ollessa kyseessä, kuolintodistuksen antaa pyynnöstä poliisi. Tilastokeskuksen kuolintodistusarkisto palvelee, kun tarvitaan kuolintodistuksia vanhoilta vuosilta.

Ohje kuolintodistuspyynnön tekemiseen

Yksittäiset kuolintodistuskopiot ovat lähiomaisille maksuttomia. Kopio otetaan alkuperäisestä kuolintodistuksesta, joka on sillä kielellä, jolla lääkäri on sen alun perin kirjoittanut.

Asiointiin ulkomailla annamme tarvittaessa allekirjoituksilla ja leimalla varustetun jäljennöksen kuolintodistuksesta. Kuolintodistuksen mahdollisesta käännättämisestä tulee huolehtia itse.

Tee tietopyyntö kuolintodistuksesta Tilastokeskuksen lomakkeella (vaatii tunnistautumisen).

Jos teet pyynnön itseäsi varten, käytä lomakkeelle kirjautumiseen Suomi.fi-tunnistusta, joka sijaitsee listan loppupuolella. Valtion ja yliopiston toimijoille on omat kirjautumistapansa. Jos olet käyttänyt palvelua aiemmin, voi olla, että tunnistautuminen ohitetaan automaattisesti.

Tunnistautumisen jälkeen sinut ohjataan suoraan oikealle lomakkeelle. Jos lomakkeen kieli on väärä, saat oikeankielisen lomakkeen esiin yläreunan linkeistä valitsemalla "FI".

Lomakkeella kysytään:

  • vainajan suku- ja etunimet
  • henkilötunnus (syntymäaika)
  • kuolinpäivä
  • viimeisin asuinkunta
  • kuolintodistuksen pyytäjän sukulaisuussuhde vainajaan
  • oma nimi, osoite ja puhelinnumero

Jos lomakkeen käyttö ei onnistu

Tarvittaessa voit tehdä tietopyynnön Tilastokeskukseen myös sähköpostilla tai postitse. Lähetä pyyntö sähköpostiosoitteeseen kuolemansyyt@stat.fi tai postiosoitteeseen:

Tilastokeskus
Kuolemansyytilasto
00022 TILASTOKESKUS

Voit halutessasi lähettää pyynnön suojatun sähköpostin välityksellä osoitteesta https://turvaviesti.tilastokeskus.fi. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi kuolemansyyt@stat.fi.

Ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Kuolinaikaan liittyvät kysymykset

Mikäli tarvitset tiedon siitä, onko henkilö kuollut vai elossa, ota yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon. DVV:ltä saa myös tiedon siitä, milloin henkilön kuolema on tapahtunut.

Tietoja annetaan vain, kun niiden pyytämiseen on hyväksyttävä syy. Palvelu on maksullista.

Pyynnössä pitää kertoa:

  • joitakin henkilön tietoja, kuten nimi ja syntymäpäivä
  • miksi tarvitset tiedon.

Tietojen pyytäminen Digi- ja väestötietovirastolta

Voit soittaa numeroon 0295 536 230 arkisin (ma–pe) kello 9–15.

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse. Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi vtj-todistus@dvv.fi.

2) Kuolintodistuksen tietoja luovutetaan tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin

Tietojen saamiseksi on Tilastokeskukselta haettava käyttölupa. Vuosina 1936–1965 kuolleiden henkilöiden kuolintodistuksia säilytetään Kansallisarkistossa, joka huolehtii niihin kohdistuvasta tietopalvelusta.

Täytä käyttölupahakemus Tilastokeskuksen lupapalvelussa. Voit pyytää kuolemansyytietoja ja/tai kuolintodistuskopiota. Käyttölupahakemuksen yhteydessä tulee olla lyhyt tutkimussuunnitelma, rekisteriseloste ja kaikkien aineistoa käsittelevien henkilöiden nimet.

Tietojen käsittelijöiden tulee toimittaa salassapitositoumukset lupapalvelussa, mikäli salassapitositoumuksia ei ole toimitettu aiemmin. 

Huomioithan, että henkilötunnisteita ei saa toimittaa hakemuksen yhteydessä. Tilastokeskuksella ei ole perusteita vastaanottaa niitä ennen kuin Tilastokeskuksen käyttölupa on myönnetty.

Tiedot tutkimustarkoituksiin ovat maksullisia.

Findata käsittelee kuolemansyytietojen lupahakemukset, jotka koskevat kuolemansyytietojen yhdistämistä useamman toisiolaissa mainitun rekisterinpitäjän tietoihin. Lue lisää Findatan sivuilta. Osoita tällöin kuolemansyytietojen lupahakemus Findatalle: Findatan asiointipalvelu.

Lisätietoja

Ulla Arkkio
Puhelin: 029 551 3757
Sähköposti: kuolemansyyt@stat.fi

Lisätietoja kuolemansyyaineistojen tutkimuskäytöstä

Tutkijapalvelut
Sähköposti: tutkijapalvelut@stat.fi