Tietosisältö ja esimerkit

Muuttujaluettelo 2023

Paavo 2023 sisältää seuraavat tietoryhmät (suluissa uusimman tilastoaineiston ajankohta). PxWeb-tietokannassa tilastotiedot ovat alkaen tilastovuodesta 2010, mutta paikkatietoaineistossa vain uusimmalta vuodelta:
Asukasrakenne (31.12.2021)
 • Asukkaat yhteensä
 • Naiset
 • Miehet
 • Asukkaiden keski-ikä
 • 0–2-vuotiaat
 • 3–6-vuotiaat
 • 7–12-vuotiaat
 • 13–15-vuotiaat
 • 16–17-vuotiaat
 • 18–19-vuotiaat
 • 20–24-vuotiaat
 • 25–29-vuotiaat
 • 30–34-vuotiaat
 • 35–39-vuotiaat
 • 40–44-vuotiaat
 • 45–49-vuotiaat
 • 50–54-vuotiaat
 • 55–59-vuotiaat
 • 60–64-vuotiaat
 • 65–69-vuotiaat
 • 70–74-vuotiaat
 • 75–79-vuotiaat
 • 80–84-vuotiaat
 • 85-vuotiaat –
Asukkaiden koulutusaste (31.12.2021)
 • 18 vuotta täyttäneet yhteensä  
 • Perusasteen suorittaneet
 • Koulutetut
 • Ylioppilastutkinnon suorittaneet
 • Ammatillisen tutkinnon suorittaneet
 • Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet
 • Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet
Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (31.12.2021)
 • 18 vuotta täyttäneet yhteensä  
 • Asukkaiden keskitulot
 • Asukkaiden mediaanitulot
 • Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
 • Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
 • Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
 • Asukkaiden ostovoimakertymä
Talouksien koko ja elämävaihe (31.12.2021)
 • Taloudet yhteensä
 • Talouksien keskikoko
 • Asumisväljyys
 • Yksinasuvien taloudet
 • Yksinasuvien nuorten taloudet (-34 v.)
 • Lapsettomat nuorten parien taloudet (-34 v.)
 • Lapsitaloudet (0-17 v. lapsia)
 • Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)
 • Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7 v. lapsia)
 • Kouluikäisten lasten taloudet (7-12 v. lapsia)
 • Teini-ikäisten taloudet (13-17 v.)
 • Yhden vanhemman taloudet
 • Aikuisten taloudet (18-64 v.)
 • Eläkeläisten taloudet (65 v. -)
 • Omistusasunnoissa asuvat taloudet
 • Vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa asuvat taloudet
 • Muissa asunnoissa asuvat taloudet
Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (31.12.2021)
 • Taloudet yhteensä
 • Talouksien keskitulot
 • Talouksien mediaanitulot
 • Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet
 • Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet
 • Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet
 • Talouksien ostovoimakertymä
Rakennukset ja asuminen (31.12.2021)
 • Kesämökit yhteensä
 • Rakennukset yhteensä
 • Muut rakennukset
 • Asuinrakennukset
 • Asunnot
 • Asuntojen keskipinta-ala
 • Pientaloasunnot
 • Kerrostaloasunnot
 • Muut asunnot
Työpaikat toimialoittain (31.12.2020)
 • Työpaikat yhteensä
 • Alkutuotanto
 • Jalostus
 • Palvelut
 • A  Maatalous, metsätalous ja kalatalous
 • B  Kaivostoiminta ja louhinta
 • C  Teollisuus
 • D  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
 • E   Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
 • F   Rakentaminen
 • G  Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
 • H  Kuljetus ja varastointi
 • I    Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • J   Informaatio ja viestintä
 • K  Rahoitus- ja vakuutustoiminta
 • L   Kiinteistöalan toiminta
 • M  Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • N  Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 • O  Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
 • P   Koulutus
 • Q  Terveys- ja sosiaalipalvelut
 • R  Taiteet, viihde ja virkistys
 • S   Muu palvelutoiminta
 • T   Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön
 • U  Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
 • X  Toimiala tuntematon
Asukkaiden pääasiallinen toiminta (31.12.2021)
 • Asukkaat yhteensä
 • Työlliset
 • Työttömät
 • Lapset 0-14-vuotiaat
 • Opiskelijat
 • Eläkeläiset
 • Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)

Aineiston laajat kuvaukset

Postinumeroalueiden sijainti kunnassa ja muilla alueilla

Esimerkit

Tällä sivulla on esimerkkejä Paavon tiedoista.

Klikkaa kuvaa ja etsi oman postinumeroalueesi tiedot.

Väestön ikärakenne postinumeroalueen mukaan 2014

Työpaikat toimialoittain postinumeroalueen mukaan 2013

Väestön pääasiallinen toiminta postinumeroalueen mukaan 2013