Suomi maailman kärjessä

Suomi on maailmassa pieni maa. Suomen väestö on vain 0,07 prosenttia maailman väestöstä ja pinta-ala saman verran maailman pinta-alasta. Mutta pienikin voi ponnistaa maailman kärkeen, ja niin Suomi on tehnyt: kansainvälisissä hyvien asioiden maavertailuissa Suomi on usein kärkijoukossa muiden Pohjoismaiden kanssa.

Keräsimme itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi keräsimme listan vertailuista, joissa Suomi on maailman kärjessä. Alla oleva lista päivitettiin viimeisen kerran 5.12.2018, jolloin Suomi oli viimeistä päivää satavuotias. Tuoreempia tietoja löydät sivulta Itsenäisyyspäivä 2019.

Yhteiskunta

Suomi on maailman vakain valtio.
The Fund for Peace, Fragile States Index 2018

Suomi on maailman vapain maa, Norjan ja Ruotsin ohella.
Freedom House, Freedom in the World 2018

Suomi on maailman turvallisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

Suomi on maailman neljänneksi paras maa.
The Good Country Index, Results

Suomessa on maailman paras hallinto.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2018: Finland

Suomen poliisi ja sisäinen turvallisuus ovat kokonaisuutena maailman toiseksi parhaat.
The International Police Science Association, World Internal Security and Police Index

Suomessa on maailman vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Organized crime

Suomalaiset kokevat norjalaisten ja islantilaisten ohella toiseksi vähiten turvattomuutta maailmassa.
Tutkimusyhtiö Gallup, Law and Order Index 2018

Suomessa on maailman riippumattomin oikeuslaitos.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Judicial independence

Suomessa äänestetään Tanskan jälkeen vapaimmissa ja luotettavimmissa vaaleissa.
Pippa Norris, Thomas Wynter ja Sarah Cameron, Electoral Integrity & Campaign Media: The Electoral Integrity Project 2018 mid-year update (The Electoral Integrity Project, Sydneyn yliopisto & Harvardin yliopisto)

Suomessa on maailman kolmanneksi vähiten korruptiota.
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017

Suomi on maailman kolmanneksi hyvinvoivin maa.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2018: Finland

Suomessa omistusoikeuden suoja on maailman paras.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Property Rights

Suomessa viranomaistiedon saatavuus on EU:n parasta.
Center for data innovation, The State of data innovation in the EU: Freedom of information

Suomessa on maailman vakaimmat pankit.
Maailman talousfoorumi (WEF),The Global Competitiveness Report 2018: Soundness of banks

Suomen eläkejärjestelmä on maailman kolmanneksi paras. (Vertailussa 34 maata.)
Mercer, Melbourne Mercer Global Pension Index 2018

Suomalaisilla on maailman kolmanneksi eniten henkilökohtaista vapautta ja valinnan vapautta.
The Social Progress Imperative, 2018 Social Progress Index: Finland

Suomessa on maailman neljänneksi paras lehdistönvapaus.
Toimittajat ilman rajoja, 2018 World Press Freedom Index: Ranking

Suomi on Tanskan ja Ruotsin jälkeen sosiaalisesti oikeudenmukaisin EU-maa.
D. Schraad-Tischler & C. Schiller: Social Justice in the EU – Index Report 2017 (Bertelsmann Stiftung 2017)

Suomi on rikkaista maista kolmanneksi kehitysmyönteisin köyhiä maita tukevien politiikkatoimien vertailussa.
Centre for Global Development, The Commitment to Development Index 2018 (CDI)

Suomi on inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman paras maa.
Sustainable Society Index, Main results 2016

Suomi on maailman kolmanneksi paras maa laillisuusperiaatteen noudattamisessa.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2017–2018

Suomi on maailman paras maa ihmisten perusoikeuksien suojelemisessa.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2017–2018

Tyytyväisyys ja luottamus

Suomi on maailman onnellisin maa.
Sustainable Development Solutions Network, World Happiness Report 2018

Suomalaiset ovat eurooppalaisista toiseksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Suomalaiset ovat EU:n kansalaisista tyytyväisimpiä asumiseensa.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Suomalaisilla on EU:n kansalaisista toiseksi yleisimmin läheinen, johon turvautua tarvittaessa.
Eurostat, Persons having someone to rely on in case of need

Suomalaisten luottamus poliisiin on suurinta ja luottamus poliittiseen järjestelmään sekä oikeusjärjestelmään toiseksi suurinta Euroopassa.
Eurostat, Average rating of trust

Suomalaiset luottavat uutisiin eniten maailmassa. (Vertailussa 37 maata.)
Reuters Institute, Digital News Report 2018

Suomalaisten luottamus muihin ihmisiin on Euroopan suurinta.
Euroopan komissio, Fairness, inequality and inter-generational mobility: Social Capital: Trust in people

Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on Euroopan toiseksi vahvinta.
Euroopan komissio, Business and consumer surveys

Tasa-arvo

Suomi on maailman kolmanneksi tasa-arvoisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), Global Gender Gap Index 2017

Suomessa sukupuolten osallistuminen työelämään on toiseksi tasa-arvoisinta EU:ssa.
The European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2017: Work / Participation

Suomalaisnaisten tasa-arvo työelämässä on maailman neljänneksi paras.
The Economist, The Glass-Ceiling Index 2018

Suomessa valta on jakautunut sukupuolille kolmanneksi tasa-arvoisimmin EU:ssa.
The European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2017: Power   

Suomessa on Euroopan maista kolmanneksi eniten naisia kansanedustajina.
Inter-Parliamentary Union (IPU), Women in Politics 2017

Suomessa on OECD-maiden toiseksi alhaisin köyhyysaste.
OECD, Poverty rate

Suomessa on OECD-maiden viidenneksi pienimmät tuloerot.
OECD, Income inequality

Ympäristö ja energia

Suomessa on maailman puhtainta ilmaa.
Ilmatieteen laitos, Suomi WHO:n ilmanlaatutilaston kärjessä

Suomi on vesivaroiltaan maailman rikkain maa.
Keelen yliopisto, The Water Poverty Index: an International Comparison

Suomessa on maailman pienin riski altistua luonnononnettomuuksille, Bahrainin, São Tomén ja Príncipen sekä Singaporen ohella.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) ja Euroopan komissio, INFORM Global Risk Index Results 2018

Suomessa on eniten metsiä Euroopassa.
FAO, Global Forest Resources Assessment

Suomessa on kolmanneksi eniten soita Euroopassa.
Eurostat, Wetlands cover 2% of the EU's land

Suomessa uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on toiseksi suurin EU-maissa.
Eurostat, Share of energy from renewable sources in the EU Member States

Koulutus ja henkinen pääoma

Suomessa on eniten inhimillistä pääomaa maailmassa.
The Lancet, Measuring human capital: a systematic analysis of 195 countries and territories, 1990–2016

Suomi on OECD-maiden kärkimaita koulutuksessa.
OECD, Better Life Index: Education

Suomalainen koulutus vastaa tulevaisuuden tarpeisiin kolmanneksi parhaiten maailmassa.
Economist Intelligence Unit (EIU) & Yidan Prize, Worldwide Educating for the Future Index

Suomi sijoittuu elinikäisen oppimisen vertailussa EU-maista kolmanneksi.
Euroopan komissio, European Innovation Scoreboard 2018: Lifelong learning

Suomi on maailman lukutaitoisin maa.
J. W. Miller ja M. C. McKenna, World's Most Literate Nations: Rank Breakdown

Suomalaiset aikuiset ovat toiseksi parhaita luku- ja laskutaidoissa OECD-maissa.
OECD, How's Life? 2017: Measuring Well-being, Education and skills: adult skills

Suomalaiset ovat Euroopan toiseksi ahkerimpia kirjaston käyttäjiä.
The European Bureau of Library, Public Libraries – Statistics

Tietoyhteiskunta ja kilpailukyky

Suomi hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi toiseksi parhaiten maailmassa.
Maailman talousfoorumi (WEF), Global Information Technology Report 2016: Networked Readiness Index

Suomessa on EU:n parhaat julkiset digitaaliset palvelut.
Euroopan komissio, Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI) 2018: Suomi

Suomessa on Euroopan vahvin digitaalinen osaamispääoma.
Euroopan komissio, Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI) 2018: Suomi

Suomessa on OECD-maista toiseksi eniten langattomia laajakaistaliittymiä asukasta kohti.
OECD, Wireless mobile broadband subscriptions

Suomalaiset käyttävät eniten mobiilidataa liittymää kohti.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Suomalaisilla yrityksillä on OECD-maista yleisimmin omat verkkosivut.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Suomi on Euroopan kolmanneksi paras maa yritystoiminnalle.
European Chamber, Best European countries for business 2018

Suomessa on maailman kolmanneksi paras talousympäristö liiketoiminnan kasvulle.
Grant Thornton, Global Dynamism Index 2015

Suomessa yritysten eettiset toimintatavat ovat maailman toiseksi parhaat.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Corporate Ethics

Suomi on toiseksi paras maa puhtaan teknologian alalla. (Vertailussa 40 maata.)
WWF & Cleantech Group, The Global Cleantech Innovation Index 2017

Suomen kestävä kilpailukyky on maailman neljänneksi paras.
SolAbility, The Global Sustainable Competitiveness Index 2017

Lasten hyvinvointi ja koulunkäynti

Suomi on maailman toiseksi oikeudenmukaisin maa lapsille.
Unicef, UNICEFin tutkimus: Tanska oikeudenmukaisin maa lapsille

Suomi on maailman toiseksi paras maa olla tyttö.
Pelastakaa lapset, Every last girl: Girl’s opportunity index

Suomessa lapsilla on maailman viidenneksi turvatuin lapsuus.
Pelastakaa lapset, The Many Faces of Exclusion: End of Childhood, Report 2018

Suomalaiset nuoret (1115-vuotiaat) ovat hyvinvointivaltioiden nuorista neljänneksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
Unicef, Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview

Suomalaiset 15-vuotiaat ovat samanikäisistä OECD-maiden nuorista kolmanneksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
OECD, PISA 2015 Results, Students’ Well-Being

Suomalaisten neljäsluokkalaisten luonnontieteiden osaaminen on OECD-maiden toiseksi parasta.
M. O. Mullis, I. V. S. Mullis, P. Foy & M. Hooper, TIMSS 2015 International Results in Science

Suomalaiset 15-vuotiaat ovat OECD-maiden joukossa toiseksi parhaita lukutaidossa ja kolmanneksi parhaita luonnontieteissä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö, PISA 2015: Suomalaisnuoret edelleen huipulla, pudotuksesta huolimatta

Terveys

Suomi on maailman 25 kärkimaan joukossa vastasyntyneiden elinajanodotteessa. Erot kärjen joukossa ovat pieniä.
WHO, Life expectancy

Suomessa syntyy OECD-maista vähiten lapsia alipainoisena (alle 2500 g).
OECD, Low birth weight

Suomessa äitien ja lasten hyvinvointi on maailman toiseksi parasta.
Pelastakaa lapset, State of the World´s Mothers 2015, 16th annual report

Suomessa on maailman kolmanneksi pienin imeväiskuolleisuus (alle vuoden ikäisenä kuolleet).
YK, SDG Indicators, Infant mortality rate

Suomessa sattuu Islannin, Kreikan ja Puolan ohella vähiten äitiyskuolemia maailmassa.
WHO, World Health Statistics 2018: Monitoring health for the SDGs

Suomessa on EU-maiden toiseksi alhaisin kokonaiskuolleisuus syöpään.
OECD, Health at a Glance: Europe 2018: Mortality from cancer

Suomessa aikuisten tupakointi on toiseksi harvinaisinta EU-maissa.
OECD, Health at a Glance: Europe 2018: Adults smoking daily

Liikuntaa aktiivisesti harrastavien ihmisten osuus on Suomessa suurempi kuin missään muussa EU-maassa.
Eurostat, How much do Europeans exercise?

Pääkaupunki

Helsinki on kolmanneksi paras kaupunki asua ja elää. (Vertailussa 65 kaupunkia.)
Metropolis, The Best Cities to Live in (2016)

Helsinkiläiset ovat tukholmalaisten ohella EU:n pääkaupunkien asukkaista tyytyväisimpiä asuinpaikkaansa.
Euroopan komissio, Quality of Life in European Cities 2015

Helsinki on maailman toiseksi houkuttelevin kaupunki startup-yrityksille.
Nestpick, Startup Cities Index

Helsinki on Euroopan tasa-arvoisin kaupunki. (Vertailussa 33 kaupunkia.)
Spotahome, Equality in Europe

Helsinki on viidenneksi paras kaupunki osaavan työvoiman hankkimisessa.
INSEAD, Global Cities Talent Competitiveness Index 2018 Rankings

Helsinki on kolmanneksi paras kaupunki teknologian, innovaation ja yritystoiminnan suhteen. (Vertailussa 40 kaupunkia.)
J. Gibson, M. Robinson & S. Cain, CITIE – City Initiatives for Technology, Innovation and Entrepreneurship (Nesta, Accenture & Catapult 2015)

Helsinki tukee eurooppalaisista kaupungeista neljänneksi parhaiten digitaalisia yrityksiä ja yrittäjiä.
Nesta, European Digital City Index 2016

Helsingissä on Euroopan suurista kaupungeista helpointa ja miellyttävintä liikkua. (Vertailussa 20 kaupunkia).
Politico, Urban Mobility Index

Helsinkiläiset ovat EU:n pääkaupunkien asukkaista toiseksi tyytyväisimpiä kulttuuripalveluihin.
Eurostat, Satisfaction with cultural facilities in EU capital cities

Helsinki on maailman rehellisin kaupunki.
Valitut Palat, Most Honest Cities

Helsinki-Vantaan lentokenttä on maailman paras.
Travellink, Helsinki-Vantaan lentoasema on maailman paras

Ja näissäkin me olemme maailman kärkeä

Suomessa on kolmanneksi eniten tilaa ihmistä kohden Euroopassa.
Eurostat, Population density, persons per km²

Suomalaiset juovat henkeä kohti eniten kahvia maailmassa.
International Coffee Organization, Coffee Trade Statistics

Suomalaiset juovat henkeä kohti eniten maitoa maailmassa.
Maito ja terveys, Maidon kulutus maailmalla 2015

Suomella on eniten kesäolympiamitaleja asukasta kohti.
Medals per Capita, Total Medals per Capita: All Time (Summer)

Suomalaisten aikuisten englannin kielen taito on 80 maan vertailussa kuudenneksi paras.
Education First (EF), EF English Proficiency Index

Suomen passi on maailman kolmanneksi vaikutusvaltaisin.
Passport Index, Global Passport Power Rank 2018

Suomessa on toiseksi eniten saaria maailmassa.
WorldAtlas, Which Country Has the Most Islands?

Suomessa on maailman eniten metalliyhtyeitä asukasta kohti.
Big Think, A World Map of Heavy Metal Density