Käsitteet ja määritelmät

Sukupuolistunut väkivalta
Sukupuolistuneella väkivallalla tarkoitetaan sitä, että väkivalta ilmiönä vaikuttaa eri tavoin eri sukupuoliin. Väkivalta on sukupuolistunut eli se näyttäytyy erilaisena miesten ja naisten osalta, kun tarkastellaan esimerkiksi väkivallan yleisyyttä, muotoja, motiiveja, uhreja ja tekijöitä. Sukupuolistunutta väkivaltaa on myös esimerkiksi seksuaaliväkivalta, sukupuolivähemmistöihin kohdistuva väkivalta ja kunniaan liittyvä väkivalta.
Lähisuhdeväkivalta
Lähisuhdeväkivalta on väkivaltaa, jonka tekijä ja uhri ovat keskenään lähisuhteessa. Lähisuhdeväkivalta voi olla parisuhdeväkivaltaa, seurusteluväkivaltaa tai perheväkivaltaa. Lähisuhdeväkivalta voi kohdistua nykyisiin tai entisiin kumppaneihin, lapsiin, muihin sukulaisiin tai läheisiin. Lähisuhdeväkivallalle on tyypillistä, että tapahtuu yksityisissä tiloissa ja että se jää piiloon.
Parisuhdeväkivalta
Parisuhdeväkivalta on väkivaltaa, jonka tekijä ja uhri ovat tai ovat olleet keskenään suhteessa. Parisuhdeväkivalta voi siis ulottua myös entisiin kumppaneihin. Parisuhdeväkivallan ohella lähisuhdeväkivaltaa on myös seurusteluväkivalta. Tässä tutkimuksessa seurusteluväkivaltaa tarkastellaan osana parisuhdeväkivaltaa.

Tutustu myös THL:n Tasa-arvotiedon keskuksen tasa-arvosanastoon.