Tilastokeskuksen arkisto

Tilastokeskuksen arkistoaineisto koostuu Tilastokeskuksen ja sen edeltäjien, kuten Tilastollisen päätoimiston, tuottamista tilastojen alkuperäisaineistoista, tilastojen pohja-aineistoista ja julkaisemattomista tauluaineistoista sekä Tilastokeskuksen hallinnollisista asiakirjoista ja eräistä komitea- ja yksityisarkistoista. Aineistot ovat paperi- tai mikrofilmimuotoisia.

Tilastokeskuksen arkistotoimen tarkoituksena on turvata aineiston säilyminen ja pitää se käytettävänä tutkimusta ja tietopalvelua varten. Arkistoon siirrettyä aineistoa voit tutkia Tilastokeskuksen arkiston tutkijatilassa, joka sijaitsee Tilastokeskuksessa. Aineistoista on mahdollista ottaa paperikopioita. Muun aineiston, esimerkiksi Tilastokeskuksen verkkopalvelussa julkaistun tilastoaineiston käytöstä tai maksullisesti tuotettavien yksikkötason tutkimusaineistojen käytöstä ja hinnoista, löydät tietoja Tilastotietoa-sivuilta ja Tilastokeskuksen tutkimuspalvelujen sivuilta. Parin viime vuosikymmenen ajalta tilastotiedot ovat pääosin sähköisiä. 

Hallinnollisten asioiden käsittelyyn liittyvästä tietopalvelusta vastaa Tilastokeskuksen kirjaamo.

Osaan aineistoista liittyy käyttörajoituksia, esim. tilastojen perusaineistot ovat luottamuksellisia 25 vuotta ja henkilötietojen osalta 100 vuotta tai 50 vuotta henkilön kuolemasta. Tällaisen aineiston käyttäminen edellyttää lupamenettelyä. Voit tilata haluamaasi aineistoa valmiiksi tutkijatilaan joko tulemalla Tilastokeskukseen, soittamalla tai sähköpostitse tilastoarkisto@stat.fi.

Tilastokeskus on siirtänyt 40 vuotta vanhemman pysyvästi säilytettävän asiakirja-aineistonsa pääsääntöisesti Kansallisarkistoon. Tilastokeskuksen arkistossa säilytetään kuitenkin joitakin tätä vanhempia tilastoaineistoja. Lisätietoja aineistoista saat Tilastoarkistosta. Kansallisarkistoon luovutettujen aineistojen tiedot löytyvät Kansallisarkiston Astia-palvelusta.

Tilastokeskuksen vanhoista tilastoaineistoista löydät lisätietoa Historiallisen tilastotiedon oppaasta, jossa on esitellään laajasti historiallisen tilastotiedon lähteitä, sekä julkaistuja että julkaisemattomia tilastoaineistoja.

Tilastokeskus on digitoinut tietoaineistojaan Kansallisarkiston massadigitointihankkeessa. Digitoidut aineistot sekä niiden metatiedot löytyvät Kansallisarkiston Astia-palvelusta. Osa aineistoista on käyttörajoitettuja.  

Tilastokeskuksen arkistoaineistoja voi tutkia Tilastokeskuksen tutkijatilassa ennakkovarauksella. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Tietopalvelupyyntöihin vastaamme puhelimitse p. 029 551 2220 (tilastoinfo) tai sähköpostitse tilastoarkisto@stat.fi. 

Päivitetty 15.4.2024