Päivitykset ja muutokset

Tulevat päivitykset 2024

Väestötilastopalvelun tietokantojen päivitysaikataulu vuonna 2024

Tietokanta Kuukausi
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Asunnot, rakennukset ja kesämökit       X X X     X      
Elinkeinorakenne ja työssäkäynti X         X            
Muuttaneiden taustatiedot X                      
Muuttoliike ja väestönmuutokset       X X X     X      
Perheet ja asuntokunnat         X X            
Tulot   X       X            
Väestönmuutosten kuukausitiedot X X X X X X X X X X X X
Väestörakenne       X                

Tehdyt päivitykset 2024

Tulot-tietokantaan päivitetty osa-alueittaisia tulotietoja 2022 (29.02.2024)

123z -- Asuntokuntien tulot, verot ja velat tulolajeittain sekä osa-alueittain (pienalueet)
124a -- Asuntoväestön tulot, verot ja velat iän ja sukupuolen mukaan osa-alueittain (tilastoalueet)
124b -- Asuntoväestön tulot, verot ja velat pääasiallisen toiminnan ja tuloluokan mukaan osa-alueittain (tilastoalueet)
124d -- Asuntokuntien tulot, verot ja velat asuntokuntarakenteen mukaan osa-alueittain (pienalueet)
124e -- Asuntoväestön tulot, verot ja velat syntyperän mukaan osa-alueittain (pienalueet)

Tulot-tietokantaan päivitetty kunnittaisia tulotietoja 2022 (02.02.2024)

138j -- Perusturvan varassa olevan asuntoväestön käytettävissä olevat rahatulot asuntokunnan pääasiallisen tulonlähteen mukaan kunnittain, 2010-2022

Elinkeinorakenne ja työssäkäynti -tietokannassa tilastovuoden 2022 tietoja (31.01.2024)

12np -- Väestö osa-alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan, 2010-2022
12nq -- Työllinen työvoima alueen, toimialan (TOL 2008, 2-nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan, 2007-2022
12nr -- Työllinen työvoima alueen, toimialan (TOL 2008, kirjaintaso), ammattiaseman ja sukupuolen mukaan, 2010-2022
12ns -- Väestö ja valtionveronalaiset tulot osa-alueen, pääasiallisen toiminnan ja sukupuolen mukaan, 2010-2022
12vn -- Työlliset ja valtionveronalaiset tulot osa-alueen, toimialan ja sukupuolen mukaan, 2010-2022
12nu -- Työllinen työvoima alueen, toimialan (TOL 2008, kirjaintaso), koulutusalan ja -asteen ja sukupuolen mukaan, 2010-2022
12nv -- Työllinen työvoima toimialan (TOL 2008), ammattiaseman, sukupuolen ja valtionveronalaisten tulojen mukaan, 2010-2022
12nw -- Alueella työssäkäyvät toimialoittain (TOL 2008, kirjaintaso), 2010-2022
12nx -- Alueella työssäkäyvät toimialan (TOL 2008, kirjaintaso), työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan, 2007-2022
12ny -- Alueella työssäkäyvät koulutusasteen ja iän (5-v) mukaan, 2010-2022
12nz -- Alueella työssäkäyvät toimialan (TOL 2008, 2-nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan, 2007-2022
12p3 -- 15 vuotta täyttänyt väestö valtionveronalaisten tulojen ja sukupuolen mukaan, 2010-2022
12p4 -- Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, kielen, sukupuolen ja iän mukaan, 2010-2022
12p5 -- 15 vuotta täyttänyt väestö ja työvoima koulutusasteen ja sukupuolen mukaan, 2010-2022
12p6 -- 15 vuotta täyttäneet pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen, iän ja kielen mukaan, 2010-2022

Tulot-tietokantaan päivitetty kunnittaisia tulotietoja 2022 (31.01.2024)

138l -- Asuntokuntien tulot, verot ja velat tulodesiileittäin ja kunnittain, 2010-2022

138h -- Asuntokuntien tulot, verot ja velat hallintaperusteen ja asuntokunarakenteen mukaan kunnittain, 2010-2022

Muuttaneiden taustatiedot päivitetty (29.01.2024)

12i5 -- Työlliset maahanmuuttajat valtionveronalaisten tulojen mukaan, 2010-2022

12i6 -- Kuntien välisen muuton työlliset lähtöalueelta muuttaneet tuloalueen ja valtionveronalaisten tulojen mukaan, 2010-2022

Väestönmuutosten kuukausitiedot päivitetty (25.01.2024)

119e -- Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan alueittain, 2023M01*-2023M12*
12qi -- Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan (ml. kuukaudet yhteensä) alueittain, 2023*

Muuttaneiden taustatiedot päivitetty (15.01.2024)

12i5 -- Työlliset maahanmuuttajat valtionveronalaisten tulojen mukaan, 2010-2022

12i6 -- Kuntien välisen muuton työlliset lähtöalueelta muuttaneet tuloalueen ja valtionveronalaisten tulojen mukaan, 2010-2022

Muuttaneiden taustatiedot päivitetty (12.01.2024)

12i1 -- Työlliset tulomuuttajat toimialan (TOL 2008), iän, sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan, 2010-2022

12i2 -- Kuntien välisen muuton työlliset lähtömuuttajat toimialan (TOL 2008), iän, sukupuolen mukaan, 2010-2022

12hy -- Työlliset tulomuuttajat iän, sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan, 2010-2022

12l9 -- Kuntien välisen muuton työlliset lähtömuuttajat iän, sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan, 2010-2022

Muuttaneiden taustatiedot päivitetty (8.1.2024)

12hw -- Kuntien välinen muutto pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen ja iän mukaan, 2010-2022

12hx -- Maahanmuuttajat pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan, 2010-2022

12hz -- Maastamuuttajat pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen ja iän mukaan, 2010-2022