Uppdateringar och ändringar

Kommande uppdateringar

Befolkningsstatistiktjänstens uppdateringstidtabell 2022

Databas Månad
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Bostäder, byggnader och fritidshus           X       X    
Näringsstruktur och sysselsättning     X X           X X  
Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat       X             X  
Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar           X       X    
Familjer och bostadshushåll           X            
Inkomster X     X                
Månadsuppgifter om befolkningsförändringar X X X X X X X X X X X X
Befolkningsstruktur       X   X            

Gjrode uppdateringar 2022

Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat är uppdaterad med uppgifter för år 2020 (24.3.2022)

  • 12i3 -- Personer som flyttat till området efter ålder, inkomsttyp och inkomstklass samt totalinkomst och genomsnittliga inkomster efter typ av inkomst, sysselsatta och övriga separat, 2010-2020
  • 12i4 -- Personer som flyttat från området efter ålder, inkomsttyp och inkomstklass samt totalinkomst och genomsnittliga inkomster efter typ av inkomst, sysselsatta och övriga separat, 2010-2020
  • 12i5 -- Sysselsatta som flyttat till kandet efter statsskattepliktiga inkomster, 2010-2020
  • 12i6 -- Sysselsatta som flyttat från området efter inflyttningskommun och statsskattepliktiga inkomster, 2010-2020

Månadsuppgifter om befolkningsförändringar är uppdaterad med uppgifter för februari 2022 (22.3.2022)

Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat är uppdaterad med uppgifter för år 2020 (18.3.2022)

  • 12hw -- Flyttning mellan kommuner efter huvudsaklig verksamhet, utbildningsnivå, kön och ålder, 2010-2020
  • 12hx -- Personer som flyttat till landet efter huvudsaklig verksamhet, kön och ålder, 2010-2020
  • 12hz -- Personer som flyttat från landet efter huvudsaklig verksamhet, utbildningsnivå, kön och ålder, 2010-2020

Näringsstruktur och sysselsättning är uppdaterad med uppgifter för år 2020 (14.3.2022)

  • 12p4 -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, språk, kön och ålder, 2010-2020
  • 12p6 -- 15 år fylld befolkning efter huvudsaklig verksamhet, utbildningsnivå, kön, modersmål och ålder, 2010-2020