Uppdateringar och ändringar

Kommande uppdateringar 2024

Befolkningsstatistiktjänstens uppdateringstidtabell 2024

Databas Månad
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Bostäder, byggnader och fritidshus       X X X     X      
Näringsstruktur och sysselsättning X         X            
Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat X                      
Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar       X X X     X      
Familjer och bostadshushåll         X X            
Inkomster   X       X            
Månadsuppgifter om befolkningsförändringar X X X X X X X X X X X X
Befolkningsstruktur       X                

Gjrode uppdateringar 2024

Bostäder, byggnader och fritidshus är uppdaterad (28.3.2024)

131j -- Fitidshus efter byggnadsår, 2010-2023
131p -- Byggnader efter byggnadens användningssyfte, byggnadsår och våningsyta, 2010-2023
131r -- Byggnader efter användningssyfte, uppvärmningssätt, värmekälla och våningsyta, 2010-2023

Månadsuppgifter om befolkningsförändringar är uppdaterad med uppgifter för år 2024 (19.03.2024)

Januari och februari 2024:

119e -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter händelsemånad och område, 2024M01*-2024M02*
12qi -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter händelsemånad (inkl. månader totalt) och område, 2024*

Inkomster är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (29.02.2024)

123z -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter inkomstslag och delområde (småområden)
124a -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter ålder och kön delområdesvis (statistikområden)
124b -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter huvudsaklig verksamhet och inkomstklass delområdesvis (statistikområden)
124d -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter bostadshushålsstruktur delområdesvis (småområden)
124e -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter härkomst delområdesvis (småområden)

Inkomster är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (02.02.2024)

138j -- Bostadsbefolkning beroende av grundtrygghet efter bostadshushållets huvudsaklinga inkomstkälla, 2010-2022

Näringsstruktur och sysselsättning är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (31.01.2024)

12np -- Befolkningen efter delområde, huvudsaklig verksamhet, kön och ålder, 2010-2022
12nq -- Den sysselsatta arbetskraften efter område, näringsgren (TOL 2008, 2-siffr.), kön och ålder (5 år), 2007-2022
12nr -- Den sysselsatta arbetskraften efter område, näringsgren (TOL 2008, huvudgrupper), yrkesställning och kön, 2010-2022
12ns -- Befolkningen och statsskattepliktiga inkomster efter delområde, huvudsaklig verksamhet och kön, 2010-2022
12vn -- Arbetskraften och statsskattepliktiga inkomster efter delområde, näringsgren och kön, 2010-2022
12nu -- Den sysselsatta arbetskraften efter område, näringsgren (TOL 2008, huvudgrupper), utbildningsområde och -nivå och kön, 2010-2022
12nv -- Den sysselsatta arbetskraften efter område, näringsgren (TOL 2008), yrkesställning, 2017 års statsskattepliktiga inkomster och kön, 2010-2022
12nw -- Inom området arbetande efter näringsgren (TOL 2008, huvudgrupper), 2010-2022
12nx -- Inom området arbetande efter näringsgren (TOL 2008, huvudgrupper), kön och arbetsgivarsektor, 2007-2022
12ny -- Inom området arbetande efter utbildningsnivå och ålder (5-år), 2010-2022
12nz -- Inom området arbetande efter näringsgren (TOL 2008, 2-siffr.), kön och ålder (5-år), 2007-2022
12p1 -- Inom området bosatt sysselsatt arbetskraft efter arbetsplatsens kommun och näringsgren (TOL 2008), 2007-2022
12p2 -- Inom området arbetande efter bostadskommun och näringsgren (TOL 2008), 2007-2022
12p3 -- Befolkning som fyllt 15 år efter kön och statsskattepliktiga inkomster, 2010-2022
12p4 -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, språk, kön och ålder, 2010-2022
12p5 -- Den 15 år fyllda befolkningen och arbetskraften efter utbildningsnivå och kön, 2010-2022
12p6 -- 15 år fylld befolkning efter huvudsaklig verksamhet, utbildningsnivå, kön, modersmål och ålder, 2010-2022