Ta kontakt

Frågor om innehållet:

E-post: erityispalvelut@stat.fi
Telefon: 029 551 3306
Postadress: Statistikcentralen, Kundrelationer och informationstjänst 4D, 00022 Statistikcentralen

Tekniskt stöd:

E-post: tietokannat@stat.fi

PxWin användarstöd:

Anvisning för installation av programmet PxWin