Yritysrekisteri

Tilastokeskus ylläpitää kahta rekisteriä, jotka sisältävät monipuolisesti tietoja yrityksistä ja yhteisöistä sekä niiden toimipaikoista: yritysrekisteri ja konsernirekisteri.

Rekistereistä voi tilata julkisia tietoja maksullisena poimintana, ks. Poiminnat rekistereistä. Lisäksi yritysrekisterin tietoja käytetään lähteenä muissa Tilastokeskuksen maksullisissa Yritystietopalveluissa sekä avoimessa Toimipaikkalaskurissa.

Yritysrekisterissä noin 370 000 yritystä ja yhteisöä ja noin 405 000 toimipaikkaa.

Yritysrekisteri

Yritysrekisteri kattaa:

  • kaikki y-tunnukselliset yritykset, joiden tiedot ovat saatavana Verohallinnosta
  • yksityiset elinkeinonharjoittajat
  • julkisyhteisöt (kaikki valtion virastot, kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet) sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Rekisteri kattaa myös yritysten ja yhteisöjen toimipaikat. Yrityksiä ja yhteisöjä koskevia tietoja ovat muun muassa y-tunnus, nimi, osoite, yhteystiedot, toimiala ja oikeudellinen muoto. Toimipaikkatietoja ovat esimerkiksi toimipaikkatunnus, sijaintiosoite, henkilöstön suuruusluokka ja henkilöstömäärä kunnassa. Tutustu yritysrekisterin koko tietosisältöön.

Yritysrekisterin tietoja päivitetään kuukausittain, ks. Päivitykset ja muutokset.

Yritysrekisteriin saadaan tietoja hallinnollisista lähteistä. Tärkein lähteistä on Verohallinto. Hyödynnämme tietojen tuotannossa myös Patentti- ja rekisterihallituksen virallisia tilinpäätöksiä.

Osan tiedoista Tilastokeskus kysyy suoraan yrityksiltä ja yhteisöiltä. Kyselyillä selvitetään mm. toimiala, henkilöstön määrä, liikevaihto sekä toimipaikkarakenteeseen liittyvät tiedot. Kyselyjä lähetetään vuosittain valtaosalle monitoimipaikkaisista ja yli 20 hengen yksitoimipaikkaisista yrityksistä. Muille yrityksille lähetetään kyselyjä harvemmin, uusille yrityksille melko pian toiminnan aloittamisen jälkeen. Tämän lisäksi Tilastokeskus käyttää useita muita lähteitä esimerkiksi toimialamuutosten, sijaintiosoitteiden ja puhelinnumeroiden selvittämiseen.

Konsernirekisterissä noin 7400 konsernia ja konserni-yrityssuhdetietoja 4100 yrityksestä.

Konsernirekisteri

Konsernirekisteri kattaa kaikki Suomessa toimivat konsernit. Konsernirekisteri sisältää tietoja muun muassa konsernisuhteista eli yhteyksistä emo- ja tytäryhtiöiden sekä emo- ja osakkuusyritysten välillä sekä konsernityypeistä ja konsernien kansallisuuksista. Tutustu konsernirekisterin koko tietosisältöön.

Konsernirekisterin tietoja päivitetään vuosittain, ks. Päivitykset ja muutokset.

Konsernirekisterin pääasiallisena tietolähteenä ovat yritysten Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamat konsernitilinpäätökset.