Uutisia 7.5.2024

Etätöitä tehdään edelleen yleisemmin kuin ennen koronakriisiä – naiset ohittivat miehet 

Naiset tekivät etätöitä ensimmäistä kertaa miehiä yleisemmin vuonna 2023. Työolotutkimuksen tiedoista selviää myös, että etätöitä tekevien osuus palkansaajista laski 35 %:n tasolle, kun se koronakriisin aikana vuonna 2021 oli korkeimmillaan yli 40 %. 

Miehet ovat perinteisesti tehneet etätyötä yleisemmin kuin naiset. Sukupuolten välinen ero oli kuitenkin kaventunut jo vuonna 2018, ja vuonna 2023 tilanne oli kääntynyt päälaelleen: 18–67-vuotiaista palkansaajanaisista 37 % ja -miehistä 33 % teki etätyötä. Vaikka osuus laski miehillä 10 prosenttiyksikköä ja naisilla 3 prosenttiyksikköä kevään 2021 lukemista, taso on edelleen selvästi koronakriisiä edeltävän tason yläpuolella.

”Etätyötä tekevillä miehillä on naisia enemmän vapauksia valita etätyönsä määrä ja ajankohta. Kaiken kaikkiaan noin puolet etätyötä tekevistä kertoo, että työnantaja edellyttää työpaikalla työskentelyä vähintään yhtenä päivänä viikossa”, sanoo Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela.

Reilu viidesosa kaikista palkansaajista teki etätyötä vähintään puolet työajastaan vuonna 2023, joskin vain prosentti oli etänä käytännössä koko työaikansa.

”Etätyö on yleistynyt koronakriisiä edeltävistä vuosista, mutta lisäksi sitä tehdään aiempaa isompi osuus työajasta. Vuonna 2023 lähes puolet etätyötä tekevistä palkansaajista sanoi, että he tekivät töitä pääasiallisesti kotona”, Sutela kertoo.

Etätyötä tekevät ennen kaikkea ylemmät toimihenkilöt (68 %), mutta enenevässä määrin myös alemmat toimihenkilöt (31 %).

”Sukupuolten välinen ero etätyössä liittyykin ennen kaikkea nais- ja miespalkansaajien erilaiseen ammattirakenteeseen. Toimihenkilöiden joukossa miehet tekevät edelleen yleisemmin etätyötä kuin naiset, mutta naiset työskentelevät toimihenkilöinä miehiä useammin”, Sutela toteaa.

Lisätietoa: 
Katsaus: Työolot 2023, ennakko, etätyö 
Tiedote: Työolot 2023, ennakko, etätyö
Työolot-tilaston sivu 
Erikoistutkija Hanna Sutela, p. 0295 512 907