Uutisia 16.9.2022

Hyvä Työ! -palkinto Tilastokeskuksen työolotutkimukselle

Työelämän tutkimusyhdistys on myöntänyt tämän vuoden Hyvä Työ! -palkinnon Tilastokeskuksen työolotutkimukselle, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kartoittaa työelämän muutoksia ja murroksia.

Tilastokeskus on kerännyt työolotutkimusta säännöllisesti vuodesta 1977 alkaen. Työolotutkimukset mittaavat palkansaajien omia kokemuksia työympäristöstään.

”Suomessa ajateltiin jo 1970-luvulla, että pelkät suhdanneluvut eivät riitä kuvaamaan työmarkkinoiden kehitystä, vaan on tärkeää kerätä myös kokemustietoa työelämän laadusta. Kansainvälisessä mittakaavassa tällainen ajattelu on alkanut yleistyä vasta 2000-luvulla. Näin pitkiä ja yhä toiminnassa olevia perinteitä työelämän laadun mittaamisesta ei juuri muualla olekaan”, sanoo Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela.

”Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Vähittäistä muutosta on kuitenkin vaikea huomata silloin kun elää sen keskellä itse. Tarvitsemmekin tilastoja ja aikasarjoja, jotka tekevät muutoksen näkyväksi. Vuonna 1984 esimerkiksi vain 17 prosenttia palkansaajista käytti työssään ATK-laitteita, mutta nykyisin digitaalisia välineitä tai sovelluksia on käytössä lähes kaikilla palkansaajilla”, muistuttaa kehittämispäällikkö Anna Pärnänen Tilastokeskuksesta.

Työolotutkimus on tarjonnut faktoja julkisen keskustelun tueksi sekä korvaamattomat aineistot suomalaiseen työelämän tutkimukseen. Lisäksi sillä on ollut merkittävä rooli työelämää koskevassa päätöksenteossa. Tietoja on hyödynnetty esimerkiksi lainsäädäntöuudistuksiin liittyvässä taustatyössä sekä monissa valtakunnallisissa ohjelmissa.

Tilastokeskuksessa on juuri alkanut yhdeksännen työolotutkimuksen suunnittelutyö. ”Vuoden 2023 tutkimus tulee suureen tarpeeseen. Jo vuoden 2018 tulokset näyttivät työelämän muutosvauhdin kiihtyneen, ja sen jälkeen koronapandemia on kirittänyt vauhtia entisestään. Työelämän ekologinen kestävyys, digitalisaation ja robotisaation eteneminen ja työelämän uudenlaiset osaamistarpeet ovat entisestään lisänneet tiedontarvetta palkansaajien kokemuksista”, Sutela toteaa.  

”On ollut ilahduttavaa huomata, että viimeksi kuluneiden 10–15 vuoden aikana työolotutkimuksen tiedoille on ollut yhä enemmän kysyntää ja se on saanut aiempaa enemmän näkyvyyttä ja arvostusta”, Pärnänen sanoo.

Työelämän tutkimusyhdistyksen tiedote
Työolotutkimus

Lisätietoja: erikoistutkija Hanna Sutela p. 029 551 2907, kehittämispäällikkö Anna Pärnänen p. 029 551 3795