Uutisia 7.6.2016

Naiset ja miehet Suomessa 2016

Korjaus. Uutista on korjattu 16.6.2016, korjatut kohdat on merkitty lihavoinnilla. 

 

Johtotehtävissä toimineista palkansaajista oli vuonna 2014 naisia 32 prosenttia ja miehiä 68 prosenttia. Ylemmistä toimihenkilöistä naisia oli 47 prosenttia ja miehiä 53 prosenttia.

150 suurimman listaamattoman yhtiön hallituksen jäsenistä oli vuonna 2015 naisia 19 prosenttia. Yli 4 000 henkilöä työllistävien yhtiöiden hallituksissa naisjäseniä oli 25 prosenttia. Alle 200 henkilöä työllistävien yhtiöiden hallituksissa naisia oli 13 prosenttia.

Nämä tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Naiset ja miehet Suomessa 2016 -julkaisusta, joka sisältää tilastotietoja naisten ja miesten asemasta yhteiskunnassa ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Taskukokoiseen tietopakettiin on koottu tilastoja muun muassa perheestä, koulutuksesta, työelämästä, terveydestä, ajankäytöstä ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta.

Naiset ja miehet Suomessa -julkaisu ilmestyy kahden vuoden välein. Se julkaistaan myös englanninkielisenä.

Naiset ja miehet Suomessa 2016. Tilastokeskus. 128 sivua, hinta 8 euroa. Julkaisun esittely ja pdf-versio
Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.