Uutisia 17.3.2022

Päätoimisia työllisiä 1 922 000 vuonna 2020

Vuonna 2020 työllisiä oli yhteensä 2 285 000, joista päätoimisia työllisiä oli 1 922 000.  Eläkeläisiä oli 1 439 000, joista 6 prosenttia oli työskennellyt vuoden aikana. Uusi kokeellinen tilasto kuvaa entistä tarkemmin väestön pääasiallista toimintaa.