Uutisia 10.3.2022

Pohjoismainen pörssisähkö ennätyksellisen kallista vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä

Sekä pohjoismaisen pörssisähkön systeemihinta että Suomen aluehinta rikkoivat viime vuoden loka-joulukuussa kaikkien aikojen ennätykset. Myös fossiilisten tuontipolttoaineiden, etenkin maakaasun, hinnat kohosivat kokonaan uudelle tasolle.

Sähköpörssin hinnat nousivat vuoden viimeisen neljänneksen lopulla aivan poikkeuksellisen korkeiksi. Koskaan aiemmin ei sähkön systeemihinnan eikä Suomen aluehinnan kuukausikeskiarvo ole noussut yli 100 euron megawattitunnilta. Joulukuussa systeemihinta oli 147 euroa/MWh ja Suomen aluehinta 193 euroa/MWh. Muutos on raju verrattuna poikkeuksellisen alhaisiin hintoihin vuonna 2020, jolloin systeemihinta oli alimmillaan 2 euroa/MWh ja Suomen aluehinta 20 euroa/MWh.

”Sähkön hinnan jyrkkään nousuun oli monta syytä. Polttoaineiden ja päästöoikeuksien kallistumisen lisäksi samaan aikaan pohjoismaiset vesivarastot olivat vähissä ja tuulivoimaa oli saatavilla tavallista vähemmän. Sähkönkulutusta puolestaan lisäsivät erittäin kylmä joulukuu sekä taloudellinen aktiivisuus, joka on ollut koronan aiheuttaman shokin jälkeen kasvussa”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Ville Maljanen.

Fossiilista kivihiiltä ja maakaasua tuodaan Suomeen käytettäväksi pääasiassa energiantuotannossa. Kivihiilen hinta on ollut jyrkässä nousussa kesästä asti. Joulukuussa sen veroton hinta oli lähes kolminkertainen ja valmisteverollinen hinta 48 prosenttia korkeampi kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta pysytteli vuoden viimeisellä neljänneksellä korkealla tasolla. Tämä heijastui myös polttonesteiden kuluttajahintoihin. Joulukuussa moottoribensiini oli 27 prosenttia ja diesel 28 prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aiemmin. Lämmitykseen käytettävän kevyen polttoöljyn veroa nostettiin vuoden 2021 alussa, joten polttoöljyn hinta kallistui edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna peräti 44 prosenttia.

”Vaikka maakaasun, kivihiilen ja pörssisähkön hinnat ovat nousseet rajusti, ne vaikuttavat kuluttajien sähkön ja kaukolämmön hintoihin viiveellä. Polttonesteiden pumppuhinta taas reagoi raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan muutoksiin selvästi nopeammin”, toteaa Maljanen.

Myös kotimaisen metsähakkeen hinta nousi vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta ei niin voimakkaasti kuin tuontipolttoaineiden hinnat: metsähake kallistui 8 prosenttia vuodentakaisesta.

Lisätietoa: Energian hinnat 2021, 4. vuosineljännes -tilastojulkistus
Yliaktuaari Ville Maljanen p. 029 551 2691