Uutisia 1.3.2022

Sote myllertää myös tilastotuotantoa

Sote-uudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnollisista uudistuksista. Uudistus vaikuttaa laajasti myös tilastointiin. Tarvitaan kokonaan uusia tilastoja sekä täydennyksiä olemassa oleviin tilastoihin, jotta hyvinvointialueet ja niiden toiminta saadaan kuvattua tilastoissa.

Vuoden 2023 alusta alkaen vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueita on kaikkiaan 21, ja lisäksi palveluita järjestää Helsingin kaupunki. Ahvenanmaa säilyy omana alueenaan eikä kuulu sote-uudistuksen piiriin.

Aluevaaleista ensimmäiset tilastot jo tammikuussa

Hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa käyttävät aluevaltuustot. Suomen ensimmäiset aluevaalit järjestettiin 23.1.2022. Aluevaalit toimitetaan joka neljäs vuosi, ja Tilastokeskus tuottaa aluevaaleista viralliset tilastot.

Ennen vaaleja julkaistiin tietoa ehdokasasettelusta. Tammikuussa kaksi päivää aluevaalien jälkeen julkaistiin alustavan laskennan tulos, ja helmikuun alussa tarkastuslaskennan tulos. Tausta-analyysi ehdokkaista ja valituista julkaistiin helmikuun puolessa välissä.

Hyvinvointialueet tuovat muutoksia luokituksiin

Hyvinvointialueiden perustaminen vaikuttaa luokituksiin. Tilastokeskus valmisteli yhteistyössä muiden virastojen kanssa hyvinvointialueluokituksen, joka astui voimaan 1.1.2022. Tilastokeskuksen Sote-hankkeessa kartoitetaan parasta aikaa, missä kaikissa aluetietoja julkaisevissa tilastoissa ja maksullisissa palveluissa tietoja tullaan julkaisemaan myös hyvinvointialueittain.

Hyvinvointialueiden perustamisen myötä sektoriluokitus uudistetaan tilastointia varten. Sektoriluokitus 2023 julkaistiin helmikuussa ja se tulee voimaan 1.1.2023. Muutos luokituksessa koskee Julkisyhteisöt-sektoria, jossa hyvinvointialueet luokitellaan Paikallishallinnon alasektorille. Lisätietoa sektoriluokituksen rakenteesta löytyy Tieto&Trendit-blogista.

Tilastokeskus kerää hyvinvointialueiden taloustiedot vuosilta 2021–2022

Tilastokeskus kerää ja julkaisee hyvinvointialueiden taloustiedot vuosilta 2021–2022. Vuoden 2023 alusta alkaen taloustiedot vastaanotetaan Valtiokonttorilta.

Ensimmäinen tiedonkeruu hyvinvointialueiden taloustiedoista, 2021 tilinpäätösarvio, toteutettiin tammikuussa 2022, ja tätä koskevat tiedot julkaistaan maaliskuussa Tietoa alueittain -sivustolla. Toinen tiedonkeruu käynnistyi maaliskuun alussa.

Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedonkeruu käynnistyy vuoden 2023 alussa

Hyvinvointialueet löytyvät jo tällä hetkellä Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.  

Hyvinvointialueiden toimipaikkoja koskevat rakennetiedot tullaan keräämään vuoden 2023 alussa osana yritysrekisterin toimipaikkatiedustelua. Toimipaikkatiedot ovat jatkossa saatavilla myös asiakkaiden käyttöön yritysrekisterin tietopalvelusta.

Muutoksia tulossa myös kansantalouden tilinpidon ja työmarkkinatietojen tilastointiin

Kansantalouden tilinpidossa otetaan käyttöön Sektoriluokitus 2023, ja hyvinvointialueiden tiedot tulevat osaksi kansantalouden tilinpitoa. Helsingissä sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu säilyy kaupungilla, jolloin näihin liittyvä toiminta luokitellaan Sektoriluokituksen 2023 mukaan kuntasektorille eikä hyvinvointialueille. Tietojen julkaisemisessa pyritään huomioimaan Helsingin kaupunkiin liittyvä erityistilanne. Tämä koskee kaikkia sektoriluokitusta hyödyntäviä tilastoja.

Työmarkkinatilastoja varten Tilastokeskus alkaa kerätä syksyllä 2023 hyvinvointialueiden palkka- ja työsuhdetietoja. Työmarkkinatilastoissa otetaan myös käyttöön Sektoriluokitus 2023, ja palkkatilastoinnissa siirrytään vuonna 2023 käyttämään virallista sektoriluokitusta työmarkkinapohjaisen sektoriluokittelun sijasta.

Tilastokeskus on perustanut tilastotuotannon muutoksia varten vuonna 2021 laajan sote-hankkeen, jonka toiminta jatkuu kesäkuuhun 2024 asti. Lisätietoja Tilastokeskuksen sote-hankkeesta löytyy hankesivuilta.

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Paula Strann p. 029 551 3802, paula.strann@stat.fi
Hankekoordinaattori Anu Uuttu p. 029 551 2322,  anu.uuttu@stat.fi