Uutisia 26.5.2023

Suomen virallisten tilastojen tuottajien yhteistyö tiivistyy 

Virallisten tilastojen tuotannon yhteistyötä tiivistetään lähivuosina. Suomen tilastotoimen kehittämistoimenpiteet on nyt julkaistu verkkosivuillamme. Toimenpiteet pohjautuvat viime vuonna valmistuneeseen vertaisarviointiin. 

Raportti sisältää kaikkiaan 14 kehittämistoimenpidettä, joista osa kohdistuu Tilastokeskukseen ja osa muihin arviointiin osallistuneisiin tilastontuottajiin.  

”Virallisten tilastojen tuotannon yhteistyötä aiotaan lisätä monin tavoin. Tilastojen julkaisemisen ohjeita on päivitetty tänä keväänä, laatukuvauksia kehitetään ja yhteinen julkistamiskalenteri kaikille tilastontuottajille valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä. Metatietoyhteistyötä ja hallinnollisten rekisterien tuottajien välistä yhteistyötä on myös tarkoitus lisätä”, laatupäällikkö Outi Ahti-Miettinen kertoo. 

Uusien aineistojen saantia parannetaan, myös yksityissektorin aineistoja halutaan saada enemmän nopeuttamaan tilastotuotantoa. Tilastokeskusta ohjaavaa lainsäädäntöä uudistettiin alkuvuonna ja se on yksi askel tähän suuntaan. 

Tutkijoiden palvelua parannetaan. Tilastokeskuksen tehtäviin on lisätty lainsäädäntömuutoksella tutkijapalvelun tehtävät. Valmisaineistojen tarjonta tutkijoiden käyttöön laajenee ja lupakäytäntöjä kehitetään.  

Tilastojen käyttäjien kuulemista aiotaan lisätä. Aineistojen löytämistä helpotetaan tietovarantojen kuvauksia ja hakua kehittämällä. 

Toimenpiteisiin sisältyy myös henkilöstön osaamisen kehittämistä: henkilöstökoulutusta uudistetaan ja henkilöstöä kannustetaan koulutuksiin. 

Käytännesäännöt varmistavat tilastojen luotettavuuden 

Vertaisarvioinnin arvioijaryhmä piti Suomen tilastoja koskevaa lainsäädäntöä kattavana ja arvioi sen turvaavan tilastotoimen riippumattomuutta. Viime vuonna julkaistussa raportissa ei tullut mitään huomautettavaa Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen noudattamisesta. 

Suomen virallisten tilastojen laatu pohjautuu YK:n tilastokomission hyväksymiin virallisen tilaston periaatteisiin ja Euroopan tilastojen käytännesääntöihin. Tilastojen käytännesääntöjen avulla määritetään tilastotuotannon riippumattomuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedon laatua.   

Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt ohjaavat virallisten tilastojen tuottajia Euroopassa. Ne varmistavat tilastojen luotettavuuden ja niiden avulla voidaan vertailla eri maiden kehitystä. Vertailukelpoisia tilastoja tarvitaan myös muun muassa EU-tukien määrittämiseen. 

Käytännesääntöjen noudattamista tilastojen tuotannossa arvioidaan säännöllisesti Euroopan maissa. Laaja vertaisarviointikierros on meneillään vuosina 2021–2023. Vertaisarviointi on kolmas ja sen aikana arvioidaan sekä Eurostat että kaikki kansalliset tilastojärjestelmät. 

Vertaisarviointi sisältää itsearvioinnin, arviointikäynnin sekä arviointiraportin ja sen pohjalta kehittämisehdotukset. Näiden avulla varmistetaan, että kaikki maat tekevät niin kuin on sovittu: noudattavat yhteisiä käytännesääntöjä ja tilastojen periaatteita.  

Suomen tilastotoimen arviointikäynti toteutettiin marraskuussa 2021. Arviointikäyntiin osallistui Tilastokeskuksen ohella Luken, Tullin, THL:n ja Maahanmuuttoviraston tilastotuotanto. 


Lisätietoja: kehittämispäällikkö Outi Ahti-Miettinen, p. 029 551 2274 

Lue lisää vertaisarvioinnista verkkosivuiltamme: stat.fi/vertaisarviointi 

Vertaisarvioinnin kehittämistoimet (pdf-tiedosto, englanniksi) 

Vertaisarvioinnin raportti (pdf-tiedosto, englanniksi)