Tilastojen vertaisarviointi

Euroopan tilastojen vertaisarvioinnin avulla varmistetaan, että Euroopan viralliset tilastot ovat vertailukelpoisia ja niiden laatu on yhdenmukainen. Laadukas ja luotettava tilastotuotanto auttaa ymmärtämään yhteiskuntaa ja tukee hyvää päätöksentekoa. Miksi vertaisarviointeja? Tilastojen laadun varmistaminen: tarkistamalla, että tilastovirastot noudattavat eurooppalaisia tilastojen laatuperiaatteita, tunnistamalla hyviä käytäntöjä ja kehittämällä edelleen, kehittämällä kansallisia ja eurooppalaisia tilastojärjestelmiä.

Tilastotuotannon laatu tarkoittaa sitä, että tilastot vastaavat tiedon käyttäjien tarpeita, tilastot ja tilastopalvelut ovat luotettavia ja niissä julkaistava tieto on ajantasaista, puolueetonta ja mahdollisimman vertailukelpoista.

Suomen virallisten tilastojen laatu pohjautuu YK:n tilastokomission hyväksymiin virallisen tilaston periaatteisiin ja Euroopan tilastojen käytännesääntöihin.

Mitä vertaisarviointi tarkoittaa käytännössä?

Vertaisarvioinnissa kansainväliset arviointiryhmät tekevät Euroopan tilastojärjestelmistä arviointeja siitä, kuinka hyvin virastot noudattavat tilastojen käytännesääntöjä. Euroopan tilastojen käytännesäännöt koskevat muun muassa tilastotoimen riippumattomuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedon laatua.

Vertaisarvioinnin toteuttaa Euroopan tilastovirasto eli Eurostat. Vertaisarviointiin osallistuvat Suomessa Tilastokeskuksen lisäksi kaikki ESS-tilastojen tuottajat.Vertaisarvioinnit yhdellä silmäyksellä. 1 Kansalliset tilsatovirastot ja Eurostat laativat itsearviointeja. 2 Tilastoasiantunteijat tekevät maakohtaisia arvioita. 3 Asiantuntijat valmistelevat raportin ja parannusehdotuksia. 4 Kansalliset tilastovirastot ja Eurostat tekevät toimintasuunnitelmia suositusten pohjalta ja niitä seurataan vuosittain.

Vertaisarviointi sisältää itsearvioinnin, arviointikäynnin, arviointiraportin ja sen pohjalta kehittämisehdotukset.

Mikä on vertaisarvioinnin aikataulu?

Eurostat toteuttaa vertaisarvioinnin kierroksen eri jäsenmaissa vuosina 2021–2023. Ensimmäiseksi arvioidaan Eurostat. Tämän arvioinnin toteuttaa European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB).

Suomessa itsearviointi alkoi keväällä 2021 ja arviointikäynti tehtiin marraskuussa 2021.

Aiemmat vertaisarvioinnit on toteutettu vuosina 2006–2008 ja 2013–2015.

Lisätietoja

laatupäällikkö Outi Ahti-Miettinen, p. 029 551 2274