Uutisia 26.10.2023

Tarjoamme suojatun datan uudelleenkäytön tukipalvelua viranomaisille

Tilastokeskus toimii Suomessa datahallinta-asetuksen mukaisena suojatun datan uudelleenkäytön tukipisteenä. Tehtävä on määritelty Tilastokeskukselle valtiovarainministeriön asetuksella

Tarjoamme tukipalvelua muille viranomaisille tutkijapalveluiden kautta. Tukipalvelussa 

  • tarjoamme datan loppukäyttäjille tietoturvallisen ympäristön suojatun datan uudelleenkäyttöön
  • neuvomme mm. datojen yhdistelyssä, kuvaamisessa ja pseudonymisoinnissa
  • tuemme viranomaisia erilaisten tietojen uusiokäyttöön tarvittavien suostumusten, sitoumusten ja sopimusten tekemisessä.

”Meille on vuosien mittaan kertynyt kokemusta suojatuista tietoaineistoista ja niiden tietoturvallisesta käsittelystä. Palvelupisteen kautta voimme nyt antaa tukea ja neuvontaa toisille viranomaisille, jotka suunnittelevat asettavansa omaa dataansa uudelleenkäytettäväksi”, sanoo ryhmäpäällikkö Ville Koskinen. 

Tukipalveluun kuuluva pienimuotoinen neuvonta on maksutonta. Tietoturvallisen etäkäyttöympäristön käyttö sekä Tilastokeskuksen tekemä datan käsittely ja suojaaminen on loppukäyttäjille maksullista. Muissa laajempaa konsultointia vaativissa tehtävissä sovelletaan maksuperustelakia ja valtiovarainministeriön asetusta Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta.

Tukipalvelupyynnöt voi lähettää sähköpostiosoitteeseen  tutkijapalvelut@stat.fi

Suojatun datan uudelleenkäyttöä tarjoavia palveluita säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston datanhallinta-asetus, joka tuli voimaan 23.6.2022.