Uutisia 10.5.2023

Tilastokeskus julkaisee hyvinvointialueiden taloustietoja osana julkisen talouden tilastoja

Vuodesta 2023 alkaen hyvinvointialueet ja -yhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorille, joka vastaa myös taloustietojen yksikkötasoisesta julkaisusta. Tilastokeskus julkaisee jatkossa tilastotietoa kunnista ja hyvinvointialueista osana kansantalouden tilinpidon julkisen talouden tietoja.

Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin siirtyminen Tilastokeskuksesta Valtiokonttorille tuo muutoksia Tilastokeskuksen taloustietojen julkaisemiseen, koska Tilastokeskus ei enää julkaise yksikkökohtaisia tietoja. Jatkossa tilastointia tehdään kansantalouden tilinpidon menetelmin, ja hyvinvointialueet ja -yhtymät ovat tilastoissa yhteen summattuna hyvinvointialuehallinnon alle. Osassa tilastoja erittelyä ei ole tehty näin tarkalle tasolle, vaan kunnat ja hyvinvointialueet sisältyvät paikallishallintoon. 

Vuosilta 2021 ja 2022 hyvinvointialueet ovat raportoineet taloustietonsa Tilastokeskukselle. Julkaisemme nämä raportoidut tiedot erillisessä tietokannassa. Tietokanta sisältää hyvinvointialueiden tuloslaskelmien, rahoituslaskelmien ja taseiden tietoja. Yksityiskohtaisia tilinpäätöstietoja kunnista ja hyvinvointialueilta löytyy jatkossa Valtiokonttorin ylläpitämästä maksuttomasta Tutkihallintoa.fi-palvelusta

Tilastotietoja hyvinvointialueista julkaistaan ensi kerran kesäkuussa

Hyvinvointialueet toimittavat tietoja muun muassa talousarvioista, tuloslaskelman ja taseen toteumasta neljännesvuositasolla ja kuukausittain, tilinpäätösennusteesta sekä lopullisesta tilinpäätöksestä. Tarkemmat tiedot hyvinvointialueiden raportointikokonaisuuksista löytyvät Valtiokonttorin sivuilta.

Tilastokeskus käyttää hyvinvointialueilta kerättyä tietoa kansantalouden tilinpidossa, jossa tietoja julkistetaan sektori- ja toimialatasolla. Lisäksi Tilastokeskus käyttää hyvinvointialueiden taloustietoja muun muassa EU:n liiallisten alijäämien menettelyyn liittyvässä raportoinnissa. 

Hyvinvointialueilta kerättyä tietoa julkaistaan kansantalouden tilinpidossa ensimmäisen kerran kesäkuussa 2023, jolloin julkaistaan kansantalouden neljännesvuosittaiset tiedot. Vuositilinpidon ensimmäiset hyvinvointialuehallinnon tiedot julkaistaan vuoden 2024 keväällä. 

Hyvinvointialueiden tietoja julkaistaan kesäkuussa seuraavissa tilastoissa: 
•    21.6.2023 Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain  
•    22.6.2023  Kansantalouden rahoitustilinpito 
 

Lisätietoja: yliaktuaari Karen Asplund p. 029 551 3611, yliaktuaari Elina Ikola p. 029 513 364