Uutisia 1.3.2023

Tilastokeskus on ottanut käyttöön ilmoituskanavan väärinkäytösepäilyille

Tilastokeskus on ottanut käyttöön ilmoituskanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. 

Tilastokeskuksen työntekijät ja Tilastokeskukselle työskentelevät voivat tehdä ilmoituksia sisäisen ilmoituskanavan kautta. Tilastokeskuksen entiset työntekijät voivat antaa ilmoituksensa ulkoisen ilmoituskanavan kautta. Oikeuskanslerin virasto ylläpitää ulkoista ilmoituskanavaa.

Ilmoituskanavien tarkoitus on madaltaa ilmoittamisen kynnystä ja rohkaista tuomaan epäkohtia esille. Tilastokeskukselle on tärkeää, että epäkohtiin puututaan ja toiminnan vastuullisuutta parannetaan.

Ilmoituskanava on turvallinen ja luottamuksellinen. Tilastokeskus vastaanottaa vain omalla nimellä tehtyjä ilmoituksia. Ilmoittajaa suojellaan lainsäädännön mukaisesti.

Ilmoituskanavan avulla mahdolliset väärinkäytökset saadaan selville jo ennen kuin niistä syntyy maine- tai taloudellista haittaa organisaatiolle. Ilmoituskanava on tarkoitettu vakavista rikkeistä ja väärinkäytöksistä ilmoittamiseen.

Ilmoittaja saa vastaanottokuittauksen seitsemän päivän sisällä ilmoituksen jättämisestä. Tämän jälkeen Tilastokeskuksen käsittelytiimi käsittelee ilmoituksen ja selvittää mahdollista väärinkäytöstapausta ja ilmoituksen aiheellisuutta. 

Ilmoittajalle lähetetään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta vastaus toimenpiteistä, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan.

Kanavan käyttöönotto perustuu Euroopan unionin direktiiviin, joka edellyttää, että vähintään 50 työntekijän yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa on sisäinen ilmoituskanava, jossa voi turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä.

Muut ilmoitukset kuten asiakaspalautteet Tilastokeskuksen palveluista annetaan verkkosivuston palautelomakkeen kautta. 

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Lisätietoja: ylijohtaja Pasi Henriksson