Uutisia 6.2.2023

Tilastokeskusta koskevaan lainsäädäntöön muutoksia

Lakiin tilastokeskuksesta sekä tilastolakiin tulee muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.3.2023. Muutokset koskevat muun muassa Tilastokeskuksen uusia tehtäviä ja tiedonsaantioikeutta. 

Lakiin tilastokeskuksesta on Tilastokeskukselle lisätty uusi tehtävä tutkija- ja aineistopalvelujen tarjoamisesta. Lakimuutoksen myötä Tilastokeskus saa jatkossa ottaa vastaan, koostaa ja säilyttää tutkija- ja aineistopalvelua varten myös sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tutkimusta varten muodostettavan aineistokirjaston, ns. valmisaineistojen, muodostamiseen ja joita luovutetaan tieteelliseen tutkimustarkoitukseen tai yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastollisten selvitysten tekemiseen. 

Aineistot täydentävät Tilastokeskuksen tilastotarkoituksiin keräämiä aineistoja. Valmisaineisto on valmiiksi koottu ja käsitelty aihekohtainen aineistokokonaisuus. Aihekohtaisia aineistoja voi tutkimushankkeen tarpeen mukaan yhdistää toisiinsa ja aineistot ovat aiempaa nopeammin saatavilla tutkimuskäyttöön.  

“Tutkijapalvelun toiminta perustuu jatkossa entistä voimakkaammin valmisaineistojen tuottamiseen ja tarjoamiseen”, sanoo Tilastokeskuksen ylijohtaja Ville Vertanen.

Vertasen mukaan muutos on merkittävä tutkijayhteisölle. Tutkijat saavat jatkossa Tilastokeskuksen kautta entistä kattavammin tarvitsemansa datan, joko valmisaineistoina tai erillisinä tietotoimituksina. Myös aineistojen ajantasaisuus paranee. Laki antaa Tilastokeskukselle oikeuden ottaa vastaan valmisaineistojen muodostamista varten tarvitsemansa tiedon. Tilastokeskus päättää, mitä valmisaineistoja tuotetaan, käytännössä sen perusteella, mitä tutkijat tarvitsevat.

Tiedonantovelvollisuus laajenee viranomaistietojen osalta

Tilastolaissa Tilastokeskuksen tiedonsaantioikeus laajennetaan kattamaan myös valtion viranomaisen hallussa olevat varallisuutta ja velkoja koskevat henkilötiedot sekä Kelan hallussa olevat yhteystiedot.  

Uusiksi tiedonantovelvollisiksi lisätään myös hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien viranomaiset. Niiden taloutta ja toimintaa kuvaavat tiedot ovat Tilastokeskuksenkin hallussa julkisia. 

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Johanna Rantanen p. 029 551 2730

Tilastolaki Finlexissä