Uutisia 20.12.2022

Tilastot vastaavat yhteiskunnan muutoksiin – tilasto-ohjelma vuosille 2023–2027 julkaistu

Tilastotiedon merkitys ja tiedon käyttötarpeet ovat kasvaneet viime vuosien yhteiskunnallisissa muutoksissa entisestään. Juuri julkaistu tilasto-ohjelma tarjoaa katsauksen siihen, miten tilastontuottajat vastaavat uusiin tiedontarpeisiin tulevien vuosien aikana. 

”Muuttuvat ajat haastavat meitä tilastontuottajia kehittämään ja uudistamaan tilastotuotantoa yhä nopeammin. Uudistuminen on tarpeen, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin käytössä luotettavaa ja puolueetonta tietoa yhteisen tilannekuvan ja demokraattisen päätöksenteon pohjaksi”, sanoo Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala. 

Tilastotuotantoa nopeutetaan ja laajennetaan 

Yhteiskunnan ja sen muutosten havainnollistamiseksi tarvitaan nopeutettua tietotuotantoa ja entistä monimuotoisempia tilastoja. 

Useiden tilastojen tuotantoa nopeutetaan myös ensi vuonna. Hintojen kehityksen ajantasaisempaa seurantaa varten ryhdytään julkaisemaan kansallisesti yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietoja ja nopeutetaan maatalouden hintaindeksien julkaisua. Suomalaisten matkailu -tilastoa julkaistaan jatkossa kuukausittain. 

Myös työssäkäyntitilastosta tullaan julkaisemaan nykyisen vuosijulkaisun lisäksi tietoja kuukausittain kokeellisena tilastona. Asumisen ja rakentamisen kehittymistä voi jatkossa seurata aiempaa ajantasaisemmin neljännesvuosittaisissa asunnot ja asuinolot- sekä rakennukset ja kesämökit -tilastoissa. Lisäksi korjausrakentamisen tietojen saanti nopeutuu neljännesvuosittaisen suhdannekuvaajan julkaisun myötä.

Kokonaan uutta tietoa on ensi vuonna saatavilla useista tilastoista. Työvoimatutkimuksessa julkaistaan uudenlaisia tietoja työssä vaadittavista taidoista ja alustatyöstä. Yritystilastojen puolella yritystukitilaston tietosisältöä laajennetaan ja lisäksi suunnitellaan nykyistä laajempien tietojen julkaisua yritysdemografiasta, kasvuyrityksistä sekä yritysten omistajanvaihdoksista.

Vuoden 2023 aikana julkaistaan myös useita määrävuosina tehtäviä tilastoja. Tarjolla on uutta tietoa muun muassa yritysten henkilöstökoulutuksesta sekä aikuiskoulutukseen osallistumisesta. Viiden vuoden välein tehtävässä kulutustutkimuksessa julkaistaan puolestaan tietoja kotitalouksien kulutuksen rakenteesta ja muutoksista sekä kulutuseroista. 

Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tarkasteluun tarjotaan jatkossa entistä tarkempaa tietoa. Ympäristötilinpitoa laajennetaan ensi vuonna ympäristötukien tilastolla sekä pidemmällä aikavälillä tuotettavilla ekosysteemi- ja metsätilinpidoilla. Energia-alan tilastoissa julkaistaan jatkossa muun muassa uusiutuvaa energiaa ja uusiutuvia polttoaineita kuvaavia tietosisältöjä sekä tietoja uusista teknologioista ja energiamuodoista. 

Sote-uudistus ja uusien hyvinvointialueiden aloittaminen vuoden 2023 alussa vaikuttaa myös tilastotuotantoon. Uusittu sektoriluokitus otetaan käyttöön vuonna 2023, ja hyvinvointialueiden tietoja lisätään useisiin terveys-, väestö-, työmarkkina- ja kansantalouden tilinpidon tilastoihin.

Tilasto-ohjelma kattaa koko Suomen tilastotoimen 

Tilasto-ohjelma kattaa Tilastokeskuksen tilastojen ja palveluiden lisäksi myös muiden tilastontuottajien Euroopan tilasto-ohjelmaan kuuluvat tilastot ja Suomen viralliset tilastot (SVT). 

Mukana on tietoja Tullin, Luonnonvarakeskuksen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, Maahanmuuttoviraston, Työterveyslaitoksen, Eläketurvakeskuksen, Ilmatieteenlaitoksen, Kansaneläkelaitoksen, Maanmittauslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tuottamista tilastoista. 

Tilasto-ohjelma 2023–2027 (pdf) 

Lisätietoja: tilastopäällikkö Reetta Moilanen p. 029 551 2709