Uutisia 7.6.2023

Välituloksia eurooppalaisesta vertailututkimuksesta: Naisiin kohdistuva väkivalta hyvin yleistä Suomessa 

EU:n tilastovirasto Eurostat on julkaissut ensimmäisiä tietoja Euroopan laajuisesta naisiin kohdistuvan väkivallan kyselytutkimuksesta

Tulosten mukaan 33,8 prosenttia 18-74-vuotiaista suomalaisnaisista oli kokenut joskus elämänsä aikana fyysistä parisuhdeväkivaltaa ja 50,2 prosenttia henkistä väkivaltaa kumppaninsa taholta. Suomessa naiset raportoivat väkivallan kokemuksiaan enemmän kuin muissa välivertailun kymmenessä maassa. 

Väkivallan kokemukset olivat Suomen ohella yleisimpiä muissa välivertailussa mukana olleissa Pohjois-Euroopan maissa eli Tanskassa ja Alankomaissa – muissa Pohjoismaissa tutkimusta ei ole vielä toteutettu. Vähiten väkivallan kokemuksia raportoitiin Montenegrossa, Bulgariassa ja Serbiassa. 

Myös naisten työssä kokema seksuaalinen häirintä on tutkimuksen mukaan Suomessa yleisempää kuin muissa välivertailun maissa, 18-74-vuotiaista naisista sitä on kokenut 54 prosenttia. Vähiten työssä koetusta seksuaalisesta häirinnästä raportoitiin Latviassa.

Väkivallan yleisyyttä selvitettiin kussakin maassa erikseen toteutetulla väestökyselyllä. Suomessa kyselyn toteutti vuodenvaihteessa 2021–2022 Tilastokeskus. Tutkimus tehtiin verkkokyselynä, johon kutsuttiin kotiin lähetetyllä kirjeellä 25 000 Suomessa asuvaa henkilöä. Väkivallan kokemisesta kysyttiin erilaisten teonkuvausten kautta. 

Suomessa tutkimuksessa selvitettiin myös miesten kokemuksia. Niitä tarkastellaan osana Tilastokeskuksen elokuussa 2023 julkaistavaa kansallista raporttia. 

Kansainvälinen vertailu täydentyy vuoteen 2025 saakka 

Nyt toteutettu kyselytutkimus on Eurostatin ensimmäinen aloite tuottaa kansainvälisesti vertailtavaa tietoa naisiin kohdistuvan väkivallan kokemuksista. Kaikki EU-maat eivät ole vielä toteuttaneet tutkimusta, ja tiedot täydentyvät vuosien 2024 ja 2025 aikana. 

Kyselytutkimusten vertailtavuuteen vaikuttavat muun muassa menetelmien samanlaisuus tai erilaisuus, kulttuuriset erot väkivallan tunnistamisessa sekä yleinen luottamus yhteiskuntaan, viranomaisiin ja väestökyselyjen tekijöihin. Alankomaissa ja Tanskassa tutkimus toteutettiin Suomen tavoin verkkokyselyllä, muissa välivertailun maissa tietoja kerättiin verkkokyselyn lisäksi myös haastattelemalla. Tulevissa vertailuissa pyritään huomioimaan tiedonkeruumenetelmien ja yhteiskunnallisten olojen vaikutuksia maiden välisiin eroihin.  

Välituloksiin voi tutustua Eurostatin verkkosivuilla: Database - Gender-based violence - Eurostat (europa.eu).  

Suomen tuloksia kuvaava kansallinen raportti julkaistaan elokuussa 

Tilastokeskus julkistaa Suomen kansallisia tuloksia elokuussa 2023. Tuloksista on ilmestynyt Tilastokeskuksen julkaisema kansallinen ennakkoraportti (PDF) vuonna 2022. 

Julkistettavassa kansallisessa raportissa käsitellään muun muassa parisuhdeväkivallan, seksuaaliväkivallan, työpaikkahäirinnän ja muiden kuin kumppanien tekemän väkivallan yleisyyttä sekä väkivallan seurauksia ja väkivaltakokemuksista kertomista. Lisäksi käsitellään verkon vihapuheen ja yhteisöllisen väkivallan kokemusten yleisyyttä. 

Lisätietoja: yliaktuaari Henna Attila p. 029 551 3378