Uutisia 8.12.2023

Viikoittainen kuolleiden määrä nousemassa ennätykseen

Kuluvan vuoden viikkojen 45–47 aikana kuolleiden määrä on ollut huomattavan korkea jo yhden viikon odotusajan jälkeen. Luku tarkentuu tulevina viikkoina vielä ylöspäin tietojen täydentyessä, kun lisää tietoja tallennetaan väestötietojärjestelmään.

Viikon 47/2023 kuolleiden määrä yhden viikon odotusajalla on koko pandemia-ajan korkein: 1 225 kuollutta. 

”Jo nyt voidaan arvioida, että kuolleiden määrä viikolla 47 tulee varmasti nousemaan uuteen ennätykseen”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Rapo.

Viikoittain kuolleiden määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana ylittänyt 1 400 kuolleen rajan neljä kertaa. Nämä viikot ovat olleet viikko 3/2022 ja viikot 50-52/2022. Viikon 45/2023 kuolleiden määrä on jo ylittänyt 1 400 kuolleen rajan (1 411) ja tämä luku tulee siis tarkentumaan vielä ylöspäin.

Alla olevassa kuviossa on nähtävissä viikoittain kuolleiden määrä viikosta 45/2021 eteenpäin. Kuviossa vaaleampi sininen viiva kuvaa viikon aikana kuolleiden määrää, kun kyseisen viikon kuolleiden määrä ensimmäisen kerran esitetään yhden viikon odotusajalla, ja tummansininen viiva kuvaa revisioitunutta kuolleiden määrää samaisella viikolla. Vuoden 2023 osalta tiedot ovat ennakkotietoja.

Viikottainen kuolleiden määrä Suomessa 45/2021-47/2023.

Lähde: Tilastokeskus, kuolleet-tilasto ja väestön ennakkotilasto. Vuoden 2023 luvut ennakkotietoja.

 

Tilastokeskus on tuottanut 24.4.2020 lähtien kokeellista tilastoa viikoittain kuolleiden määrästä Eurostatin pyynnöstä. Kuitenkin kesäkuusta 2022 alkaen luvut on julkaistu kerran kuukaudessa. Julkistamme nyt viikkokuolleet toistaiseksi jälleen viikoittain poikkeusjärjestelyin kansallisesti, koska kuolleiden määrässä on havaittu voimakas nousu. Luovumme viikoittaisesta tuotannosta ja julkistamisesta, kun kuolleiden määrä normalisoituu.

Julkistamisviikolla esitetään viikoittain kuolleiden määrät ulottuen kaksi viikkoa ennen julkistamista olleeseen viikkoon. Käytäntö johtuu siitä, että kuolintiedon tallentaminen väestötietojärjestelmään on hidas prosessi. Viimeisten julkistettujen viikkojen luvut revisioituvat seuraavissa julkistuksissa tietojen täydentyessä. Kuolleisuuden mittaamiseen ja vertailuun tulisi aina käyttää ikäryhmittäisiä kuolleisuuslukuja ja ikävakioituja tunnuslukuja, jolloin kuolleiden määrä suhteutetaan vastaavan ikäisen väestön määrään.

 

Lisätietoa: 
Kuolleet viikoittain Tilastokeskuksen kokeellisten tilastojen tietokannassa 
vaesto.tilasto@stat.fi