Begrepp
Handelns lagerstatistik


I enkäten för handelns lagerstatistik ber man varje kvartal omkring 300 företag ange värdet på lagren i slutet av ifrågavarande kvartal. Värdet på lagren anges efter lagertyp: Ämnen och varor, bränslen och smörjmedel, halvfärdiga arbeten, fabrikat och handelsvaror.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa