Begrepp
Kommunens/samkommunens driftskostnader


Driftskostnader = verksamhetskostnader totalt + avskrivningar och nedskrivningar + överföringskostnaderStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa