Begrepp
Kommunens/samkommunens driftsintäkter


Driftsintäkter = verksamhetsintäkter totalt + förändring av produktlager + tillverkning för eget bruk + överföringsintäkterStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa