Begrepp
Kommunens/samkommunens nettodriftskostnader


Nettodriftskostnader = driftskostnader - driftsintäkterStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa