Begrepp
Aktieemissionsfordringar, placeringsandelsemissionsfordringar och grundfondsemissionsfordringar


Beloppet av tecknade men icke betalda aktier, placeringsandelar och grundfondsandelar fram till dess att betalningen har erlagts eller teckningen har annullerats.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa