Begrepp
Aktivitetsklass


Den benämning som getts varje aktivitet och motsvarande kod.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa