Blanketter

På den här sidan finns blanketter som gäller Statistikcentralens myndighetsverksamhet. Enkätblanketterna för datainsamlingarna finns på respektive datainsamlings egen sida.

Tillståndsansökan

Du behöver tillstånd om du vill använda Statistikcentralens material t.ex. för undersökningar eller lärdomsprov. Mera information om tillståndsansökan. Information om Statistikcentralens forskartjänster hittar du på sidan Mikromaterial.

Sekretessförbindelse för tillståndsinnehavaren

Alla som deltar i bearbetningen av uppgifter undertecknar en sekretessförbindelse.

Mera information om tillståndsansökan och sekretessförbindelsen.