Tabellbilaga 1. Nya studerande och studerande i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning efter landskap år 2011 1)

Utbildningslandskap Nya studerande totalt Studerande totalt
Hela landet totalt 50 637 133 794
Fasta Finland 50 319 133 037
Nyland 11 460 30 254
Egentliga Finland 3 939 10 391
Satakunta 2 372 6 214
Egentliga Tavastland 1 878 5 036
Birkaland 4 425 11 968
Päijänne-Tavastland 2 236 5 903
Kymmenedalen 1 634 4 448
Södra Karelen 1 018 2 860
Södra Savolax 1 556 4 008
Norra Savolax 2 819 6 993
Norra Karelen 1 904 5 027
Mellersta-Finland 2 802 7 264
Södra Österbotten 2 106 5 820
Österbotten 1 823 4 458
Mellersta Österbotten 912 2 552
Norra Österbotten 4 477 11 639
Kajanaland 749 1 886
Lappland 2 209 6 316
Åland 318 757
Åland 318 757
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento 09 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret 2011, Tabellbilaga 1. Nya studerande och studerande i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning efter landskap år 2011 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2011/01/aop_2011_01_2012-06-21_tau_001_sv.html