Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, juni

Aktiebostadspriser 2004, 1:a kvartalet

Inga dokument