Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, januari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Den ovanligt stora revideringen av uppgifterna för april inom huvudstadsregionen berodde på två orsaker. Det första offentliggörandet i april omfattade en mindre andel än vanligt av bostadsköpen under månaden. Dessutom innehöll det senaste materialet dyrare köp för mars än de gamla observationerna.

Revidering av bostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region 2012
Februari Mars April Maj
Hela landet 1:a offentliggörandet, % -0,4 0,2 0,6 1,2
27.07.2012, % -0,4 1,0 0,0 1,1
Revidering, procentenhet 0,0 0,8 -0,6 -0,1
Huvudstadsregionen 1:a offentliggörandet, % 0,0 -0,3 0,9 1,9
27.07.2012, % -0,5 1,4 -1,0 2,0
Revidering, procentenhet -0,5 1,7 -1,9 0,1
Övriga landet 1:a offentliggörandet, % -0,6 0,7 0,4 0,6
27.07.2012, % -0,2 0,8 0,8 0,4
Revidering, procentenhet 0,4 0,1 0,4 -0,2
1) Revideringen beskriver skillnaden mellan första och senaste publikationens månadsförändringprocenter.

Revidering av bostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region 2012
Februari Mars April Maj
Hela landet 1:a offentliggörandet, % 0,0 0,2 0,6 1,7
27.07.2012, % 0,2 1,0 0,2 1,8
Revidering, procentenhet 0,2 0,8 -0,4 0,1
Huvudstadsregionen 1:a offentliggörandet, % 1,0 1,2 1,3 2,1
27.07.2012, % 0,7 2,4 0,1 2,4
Revidering, procentenhet -0,3 1,2 -1,2 0,3
Övriga landet 1:a offentliggörandet, % -0,8 -0,6 0,0 1,3
27.07.2012, % -0,3 -0,2 0,4 1,3
Revidering, procentenhet 0,5 0,4 0,4 0,0
1) Revideringen beskriver skillnaden mellan första och senaste publikationens årsförändringprocenter.

Revidering av bostadspriser, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region 2011 2012
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet
Hela landet 1:a offentliggörandet, % 1,1 0,2 -1,4 1,2
27.07.2012, % 1,0 0,2 -1,5 1,5
Revidering, procentenhet -0,1 0,0 -0,1 0,3
Huvudstadsregionen 1:a offentliggörandet, % 1,7 0,2 -1,3 1,6
27.07.2012, % 1,4 0,1 -1,3 1,9
Revidering, procentenhet -0,3 -0,1 0,0 0,3
Övriga landet 1:a offentliggörandet, % 0,6 0,2 -1,4 0,9
27.07.2012, % 0,7 0,2 -1,7 1,1
Revidering, procentenhet 0,1 0,0 -0,3 0,2
1) Revideringen beskriver skillnaden mellan första och senaste publikationens kvartalsförändringprocenter.

Revidering av bostadspriser, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region 2011 2012
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet
Hela landet 1:a offentliggörandet, % 3,2 2,6 1,0 0,9
27.07.2012, % 3,1 2,7 0,9 1,1
Revidering, procentenhet -0,1 0,1 -0,1 0,2
Huvudstadsregionen 1:a offentliggörandet, % 3,7 3,7 1,6 1,8
27.07.2012, % 3,5 3,7 1,5 2,1
Revidering, procentenhet -0,2 0,0 -0,1 0,3
Övriga landet 1:a offentliggörandet, % 2,7 1,7 0,6 0,1
27.07.2012, % 2,7 1,8 0,3 0,2
Revidering, procentenhet 0,0 0,1 -0,3 0,1
1) Revideringen beskriver skillnaden mellan första och senaste publikationens årsförändringprocenter.

Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 27.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2012, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2012/06/ashi_2012_06_2012-07-27_rev_001_sv.html