Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, januari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.9.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2014 -0,2 -0,9 0,7
05/2014 -0,2 -0,7 0,5
06/2014 0,3 -0,1 0,4
07/2014 -0,7 -1,6 0,9
Huvudstadsregionen 04/2014 0,2 -0,6 0,8
05/2014 -0,7 -0,8 0,1
06/2014 0,6 0,1 0,5
07/2014 -1,0 -1,4 0,4
Övriga landet 04/2014 -0,6 -1,3 0,7
05/2014 0,2 -0,6 0,8
06/2014 0,1 -0,2 0,3
07/2014 -0,4 -1,7 1,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.9.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2014 0,0 -0,7 0,7
05/2014 -0,9 -1,5 0,6
06/2014 -0,8 -1,4 0,6
07/2014 -0,4 -1,4 1,0
Huvudstadsregionen 04/2014 0,8 0,0 0,8
05/2014 0,9 0,5 0,4
06/2014 0,2 -0,2 0,4
07/2014 0,6 0,0 0,6
Övriga landet 04/2014 -0,7 -1,2 0,5
05/2014 -2,3 -3,1 0,8
06/2014 -1,6 -2,3 0,7
07/2014 -1,3 -2,6 1,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/08/ashi_2014_08_2014-09-29_rev_001_sv.html