Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, januari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.6.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2017 0,7 -1,1 1,8
02/2017 0,4 0,3 0,1
03/2017 0,4 0,3 0,1
04/2017 0,9 1,1 -0,2
Huvudstadsregionen 01/2017 0,6 -0,6 1,2
02/2017 -0,6 0,2 -0,8
03/2017 0,2 -0,3 0,5
04/2017 1,8 2,8 -1,0
Övriga landet 01/2017 0,7 -1,5 2,2
02/2017 1,4 0,4 1,0
03/2017 0,5 0,9 -0,4
04/2017 0,0 -0,4 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.6.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2017 1,0 -0,1 1,1
02/2017 0,7 0,8 -0,1
03/2017 2,1 1,7 0,4
04/2017 1,3 1,7 -0,4
Huvudstadsregionen 01/2017 4,1 3,4 0,7
02/2017 2,4 3,4 -1,0
03/2017 4,4 3,6 0,8
04/2017 2,0 3,1 -1,1
Övriga landet 01/2017 -1,7 -3,3 1,6
02/2017 -0,9 -1,5 0,6
03/2017 0,0 -0,1 0,1
04/2017 0,6 0,4 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 28.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/05/ashi_2017_05_2017-06-28_rev_001_sv.html