Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, januari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.1.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2017 0,5 0,7 -0,2
09/2017 -0,1 -0,3 0,2
10/2017 -0,1 -0,5 0,4
11/2017 -0,8 -1,0 0,2
Huvudstadsregionen 08/2017 0,7 1,1 -0,4
09/2017 0,0 0,0 0,0
10/2017 0,3 0,1 0,2
11/2017 0,0 -0,3 0,3
Övriga landet 08/2017 0,4 0,3 0,1
09/2017 -0,2 -0,6 0,4
10/2017 -0,5 -1,0 0,5
11/2017 -1,6 -1,6 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.1.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2017 1,1 1,4 -0,3
09/2017 1,5 1,4 0,1
10/2017 0,6 0,4 0,2
11/2017 0,4 0,1 0,3
Huvudstadsregionen 08/2017 2,2 2,6 -0,4
09/2017 2,2 2,4 -0,2
10/2017 1,4 1,4 0,0
11/2017 2,6 2,3 0,3
Övriga landet 08/2017 0,1 0,3 -0,2
09/2017 0,9 0,6 0,3
10/2017 0,0 -0,5 0,5
11/2017 -1,5 -1,8 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.1.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2016 -0,6 -0,4 -0,2
1/2017 0,0 -0,3 0,3
2/2017 1,4 1,5 -0,1
3/2017 0,1 0,1 0,0
Huvudstadsregionen 4/2016 0,3 0,2 0,1
1/2017 0,1 -0,1 0,2
2/2017 1,8 1,9 -0,1
3/2017 0,4 0,3 0,1
Övriga landet 4/2016 -1,3 -0,9 -0,4
1/2017 0,0 -0,5 0,5
2/2017 1,0 1,2 -0,2
3/2017 -0,2 -0,1 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.1.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2016 0,9 1,2 -0,3
1/2017 0,8 0,4 0,4
2/2017 1,1 1,2 -0,1
3/2017 1,0 1,0 0,0
Huvudstadsregionen 4/2016 2,6 2,6 0,0
1/2017 2,7 2,5 0,2
2/2017 2,6 2,7 -0,1
3/2017 2,6 2,6 0,0
Övriga landet 4/2016 -0,6 -0,1 -0,5
1/2017 -0,9 -1,4 0,5
1/2017 -0,3 -0,1 -0,2
3/2017 -0,5 -0,4 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 30.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/12/ashi_2017_12_2018-01-30_rev_001_sv.html