Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, augusti

Aktiebostadspriser 2019, januari

2019
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik