Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01-03/2019 1) Antalet köp 01-03/2018 2)
Hela landet 11 297 11 855
Huvudstadsregionen 3 333 3 401
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 7 884 8 367
Kranskommuner 3) 673 699
Södra Finland 6 574 6 960
Västra Finland 2 627 2 593
Östra Finland 1 110 1 233
Norra Finland 906 982
Helsingfors 2 013 2 077
Esbo-Grankulla 751 729
Vanda 569 595
Tammerfors 768 688
Åbo 611 705
Uleåborg 430 509
1) Antalet överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten
2) uppgifter som har publicerats året innan
3) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Victis

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2019, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/03/ashi_2019_03_2019-05-03_tau_001_sv.html