Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 27.9.2019

Priserna på gamla aktiebostäder steg i huvudstadsregionen i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 2,2 procent i huvudstadsregionen och sjönk på annat håll i landet med 1,7 procent jämfört med augusti 2018.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Jämfört med juli steg priserna i huvudstadsregionen med 0,5 procent och sjönk på annat håll i Finland med 1,1 procent.

Enligt preliminära uppgifter, när det gäller stora städer steg priserna jämfört med motsvarande period året innan med 3,7 procent i Helsingfors och med 3,2 procent i Tammerfors medan de var oförändrade i Åbo. Jämfört med år 2015 har priserna stigit med 14 procent i Helsingfors, med 11 procent i Åbo och med 8 procent i Tammerfors. Det är skäl att granska prisutvecklingen under en längre period än en månad.

I Helsingfors var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal bostad i flervåningshus 4 708 euro, i Åbo 1 935 euro och i Tammerfors 2 543 euro.

Statistikcentralen känner till 37 693 köp av gamla aktielägenheter i hela landet under januari–augusti, vilket är på samma nivå som året innan. (Tabellbilaga 1).

Priser på gamla aktiebostäder, augusti 2019 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 140 102,5 -0,3 0,3
Huvudstadsregionen 3 784 110,0 0,5 2,2
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 654 95,8 -1,1 -1,7
Kranskommuner 2) 2 049 95,2 -1,4 -3,2
Helsingfors 4 377 114,4 1,2 3,7
Esbo-Grankulla 3 476 102,3 -1,2 -0,2
Vanda 2 744 104,1 -0,0 -0,1
Tammerfors 2 449 108,0 1,7 3,2
Åbo 2 088 111,1 1,8 0,2
Uleåborg 1 772 97,9 -3,1 -2,8
1) Preliminära uppgift
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Victis

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte rekommenderat att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/08/ashi_2019_08_2019-09-27_tie_001_sv.html