Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 31.10.2019

Priserna på gamla aktiebostäder steg under tredje kvartalet 2019 jämfört med året innan i Åbo, Tammerfors och Helsingfors

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 1,5 procent i huvudstadsregionen och sjönk något på annat håll i landet jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna med 1,0 procent i huvudstadsregionen och var nästan oförändrade på övriga håll i landet.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

När det gäller de stora städerna steg priserna jämfört med motsvarande kvartal 2018 i Åbo, Tammerfors och Helsingfors. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna i huvudstadsregionen och i Uleåborg. Priserna steg något i Åbo och Tammerfors.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Jämfört med år 2015 har priserna på gamla aktiebostäder stigit mest i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. I Esbo, Vanda och Uleåborg har prisutvecklingen varit mer moderat.

Priset på en kvadratmeter bostadsyta för en tvåa i ett flervåningshus i det dyraste området i Helsingfors var 7 179 euro och i det dyraste området i Åbo 3 257 euro under 3:e kvartalet.

Bostadspriserna har sjunkit under de senaste åren på olika håll i landet, men man bör observera de stora skillnaderna mellan olika områden och inom städerna när det gäller prisutvecklingen och prisnivån. T.ex. i Björneborg har priserna på gamla aktiebostäder sjunkit med nästan 8 procent jämfört med år 2015. I centrumområdet i Björneborg har priserna gått ned med 2,7 procent, medan de sjunkit med nästan 12 procent längre bort från centrum. Också t.ex. inom Helsingfors är skillnaderna i prisutvecklingen stora.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att få områdesvis på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. Prisutvecklingen i olika områden behandlas i en artikel som publiceras 31.10.2019 i tidskriften Tieto & trendit.

Priser på gamla aktiebostäder, 3:e kvartalet 2019 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 086 103,1 -0,6 0,4
Huvudstadsregionen 3 719 109,0 -1,0 1,5
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 605 97,6 -0,3 -0,8
Helsinfors 4 320 113,3 -0,5 2,9
Esbo-Grankulla 3 431 102,5 -2,1 -0,8
Vanda 2 639 101,4 -0,8 -0,6
Kranskommuner 2) 2 107 97,5 -0,9 -0,9
Tammerfors 2 497 109,1 1,0 2,4
Åbo 2 077 112,1 1,4 3,0
Lahtis 1 654 96,7 1,1 -2,3
Kuopio 1 791 90,2 0,4 -4,7
Jyväskylä 1 824 96,1 -0,7 -2,2
Uleåborg 1 763 99,3 -3,3 -1,7
Björneborg 1 310 92,6 -3,9 0,5
1) Preliminära uppgift
2) Ramkommuner =Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Priserna sjönk på månadsnivå i huvudstadsregionen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var priserna på gamla höghus- och radhusbostäder nästan oförändrade i huvudstadsregionen, medan de sjönk med 1,1 procent på annat håll i landet jämfört med september 2018. Jämfört med augusti sjönk priserna med 1,5 procent i huvudstadsregionen, medan de steg något på övriga håll i landet.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Uppgifterna om gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens material om överlåtelseskatter. Anmälan av överlåtelseskatt ändras i november 2019 och på grund av ändringsarbeten vid Skatteförvaltningen är inte uppgifterna om antal för år 2019 för närvarande jämförbara med tidigare år och i synnerhet inte i fråga om det senaste kvartalet. I stället för köpaktiviteten ger antal en bild av hur tillförlitlig beräkningen av prisuppgifter är. På grund av verkställandet av lagändringen som gäller överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens datasystemändring ackumuleras inte heller något statistikmaterial under perioden 1.10–8.11.2019 och därför publiceras inte statistiken över aktiebostadspriser under november–december. Mera om ändringen här .

Prisindexet för aktiebostäder publiceras igen i januari 2020. Preliminära uppgifter om priserna på gamla aktiebostäder preciseras då och de slutliga uppgifterna för år 2019 publiceras i samband med offentliggörandet gällande det första kvartalet 2020. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Uppgifterna om nya aktiebostäder, som publiceras i databastabellerna, baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Statistiken över nya bostäder revideras och uppgifterna i tabellerna kommer att uppdateras retroaktivt fr.o.m. år 2015 i januari 2020.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/09/ashi_2019_09_2019-10-31_tie_001_sv.html