Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 30.8.2017

Löntagarnas löneutveckling avstannade nästan helt

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella löner med 0,5 procent inom den privata sektorn under andra kvartalet år 2017. Inom staten och kommunsektorn sjönk de nominella lönerna på grund av nedskärningen av semesterpenningen inom den offentliga sektorn. I genomsnitt steg lönerna med 0,1 procent under andra kvartalet år 2017 då man jämför med motsvarande period året innan. Reallönerna sjönk med 0,7 procent jämfört med andra kvartalet året innan.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2017/2, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2017/2, årsförändringar i procent

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (429,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.08.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/02/ati_2017_02_2017-08-30_tie_001_sv.html